SİNOP NÜKLEER SANTRALI HUKUKSUZ ÇED RAPORUNA KARŞI DAVA AÇILDI

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri, Sinop ve Ayancık Belediyeleri, demokratik kitle örgütleri, Sinop Nükleer Güç Santralı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) rapora karşı; 2 Ekim 2020 tarihinde Sinop Adliyesi’nde iptal davası açtı. Dava dilekçelerinin teslim edilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı karara itiraz eden aralarında Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu ve NKP Üyesi Mehmet Özdağ, EMO Samsun Şube Başkanı Tarık Tarhan, EMO İstanbul Şube Başkanı Cemil Kocatepe, EMO İstanbul NKP Temsilcisi Erhan Karaçay’ın da bulunduğu nükleer santral karşıtları, düzenlenen kitlesel basın açıklaması ile nihai ÇED raporunu protesto etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde onaylanan, Sinop İli, Merkez İlçesi Abalı Köyü İnceburun mevkiinde EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan, Sinop Nükleer Santralı projesi nihai ÇED raporu sürecinin doğru işletilmemesi, halkın katılım toplantısına halkın katılımının Sinop Valiliği tarafından TOMA’lar, biber gazıyla engellenmesi dolayısı ile halkın görüşlerinin alınmadan askıya çıkartılarak onaylanmasına itiraz eden; EMO’nun 2006 yılından bu yana Sekretaryasını yürüttüğü, bünyesinde çok sayıda; meslek odası, sendika, dernek ve çevre örgütü bulunan NKP Bileşenleri, Sinop ve Ayancık Belediyeleri ile çok sayıda demokratik kitle örgütü kararı mahkemeye taşıyarak bir kez daha “Nükleer Santrala Hayır” dedi.  

Sinop Adliye Binası önünde saat 11.00’da toplanan; 60 Sinoplu yurttaş, Sinop ve Ayancık Belediyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı; EMO, Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Metalurji Mühendisleri Odası, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği (SNKPDER) Sinop Çevre Dostları Derneği (ÇDD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Sinop Şubesi, Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV), Ayancık Çevre Derneği, Sinop Barosu, gönüllü avukatlar, ekoloji mücadelesi temsilcileri, 10 kurum avukatının imzasını ve taşıyan dava dilekçeleri ile EMO’nun da aralarında bulunduğu kurumların meslek alanına ilişkin görüş belirttiği raporları Sinop Adliyesi’ne teslim etti.

Adliyedeki işlemlerin sona ermesini ardandın Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda, saat 12.30’da buluşan nükleer santral karşıtları, sık sık “Nükleere Hayır”, “Nükleer Santral İstemiyoruz” sloganları attı;  “Nükleer !!! Santral Hayata- Suya- Toprağa ve Bütün Canlılara Zararlıdır” pankartı açtı.  

Basın açıklaması öncesinde söz alan EMO Yönetim Kurulu Üyesi ve NKP Temsilcisi Mehmet Özdağ,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Türkiye’de elektrik kurulu gücünü 93 bin MW olduğu yönündeki açıklamalarına işaret ederek, mevcut kurulu gücün yüzde 47’sinin atıl olduğuna dikkat çekti.

1 Ekim 2020 tarihi itibariyle 2020 yılının son çeyreğinin enerji tarifesinin yayınlandığını belirten Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

“EÜAŞ’ın 2020 yılının son çeyreği enerji tarifesine göre elektrik kilovatsaati toplam fiyatı 15 kuruş yani 2 cent’tir. Bizim evimize gelen elektriğin fiyatı 75 Kuruş yani 9 cent. Kaynağından 2 cente çıkan elektrik sanayiye 82 kuruşa, evlerimize 75 kuruşa, tarlamıza 88 kuruşa, ticaret hanemize 98 kuruşa geliyor. Son yapılan zamlarla elektrik ihtiyacımızı 5-6 kat daha fazla ödeyerek gidermek zorundayız.

Türkiye’de yapılması planlanan nükleer santralların devreye girmesi halinde atıl kapasitenin en az yüzde 7-8 oranında artacağını ifade eden Özdağ, ayrıca nükleer santrallara verilecek yüzde 100 alım garantileri ile şu anda EÜAŞ’ın 2 cente mal ettiği birim fiyatın minimum 8-10 cente çıkacağını kaydetti. 

Nükleer santrallardan elde edilecek elektrik enerjisinin kilovatsaatinin halka 12-13 cente ulaştırılacağını vurgulayan Özdağ, “Kaynağında 15 kuruş olan elektrik enerjisi nasıl oluyor da benim evime 75 kuruşa geliyor? Bunun hesabının sorulması gerekir. Sadece nükleer santralların değil, faturalara yansıtılan elektrik zamlarının da hesabını soralım” diye konuştu.  

EMO’nun Sinop’ta kurulması planlanan nükleer santrala ilişkin mücadele eden Sinop halkının yanında olduğunu ifade eden Özdağ, mücadele ve dayanışma vurgusu yaparak sözlerini tamamladı.

Daha sonra; Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Arvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pilgir, Samsun Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Dr. Işık Kefeli, DİSK’e bağlı Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Tacettin Aydın, Sözcü Gazetesi’nden İsmail Akduman,  Samsun Çevre Platformu Bileşenleri ile meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve çevre örgütü temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla kitlesel bir basın açıklaması yapıldı.  

Sinop NKP Dönem Sözcüsü Kayhan Konukçu tarafından okunan basın açıklamasının tam metni şöyle:  

TÜM BASKILARA RAĞMEN SİNOP’TA NÜKLEER SANTRAL YAPTIRMAYACAĞIZ!

BASINA VE KAMUOYUNA;


Bilindiği üzere Sinop ili Merkez ilçesi, Abalı Köyü İnceburun Mevkii’nde EUAŞ İnternational ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan ‘Sinop NS’ Projesi ile ilgili olarak ÇED yönetmeliği gereğince hazırlanan nihai ÇED Raporunun ÇŞB’na sunulduğu ve 11 Eylül 2020 tarihinde ÇED olumlu raporu alındığını ne yazık ki öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu nedenle de bugün Sinop Adliyesi’nde Sinop Nükleer Karşıtı Platform Bileşenleri, TTB, KESK, TMMOB’ye bağlı EMO, JMO, Metalurji Müh. Odası, ŞPO, Sinop Barosu, Milletvekilimiz Barış KARADENİZ, Sinop Belediye Başkanlığı, Ayancık Belediye Başkanlığı, SNKPDER, Sinop ÇDD, ÇYDD Sinop Şubesi, Ayancık Çevre Koruma Derneği, Sinop Kent Hakları Derneği ve Sinoplu Yurttaşlar grubu olarak Sinop NS ÇED belgesine itiraz ederek davamızı açtık.

06 Şubat 2018 tarihinde ÇED başvuru dosyasının açıklanacağı ‘Sinop halkını bilgilendirme’ toplantısına Sinop halkı alınmamıştır. Sinop halkının bilgilendirme toplantısının yapılacağı salona girmelerini önlemek içinde toplantının yapılacağı Sinop Üniversitesi Uygulama Oteli konferans salonuna 2 km. mesafede güvenlik güçlerince bariyer oluşturularak halkın katılımı önlenmiştir.

Toplantıya; başta Sinop halkı olmak üzere belediye başkanları, milletvekilleri ve Sinop Nükleer Karşıtı Platform üyeleri (dernekler, sendikalar ve siyasi partiler) alınmamışlardır. Salonda var olduğu söylenen iktidar partisi milletvekili ve yandaşları ile öğrencilerin bulunması bu toplantının yapılmış olması anlamına gelmezdi ve biz bunun yok hükmünde olduğunu söylüyoruz.

Yine Sinop’ta yapmaya çalışılan ÇED’in ‘halkı bilgilendirme poplantısının’ devamı niteliğinde olan ve Ankara/İLBANK A.Ş. Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilmeye çalışılan İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısı da yok hükmünde olup, kabul edilemez. Ve tarafımızdan da kabul edilmemiştir.

Biz diyoruz ki;

– Enerjinin bir insan hakkı olduğu gerekçesinden hareketle, insanın sağlıklı ve adil bir yaşam sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu enerjinin tedarik ve sunumu kamusal bir hizmeti gerekli kılmaktadır.

– Dışa bağımlılığı daha da arttıran NS’nin atık sorunu çözümlenememiş, bünyesinde birçok risk taşıyan ve gelişmiş ülkelerin bile artık terk etmeye başladığı kendi ülkelerine tesis etmedikleri NS projelerinden vazgeçilmelidir. Bu projeler tarihin çöp sepetine atılmalıdır.

– Uzun Süren ÇED süreci sonunda çevresel etkileri de kapsayan toplumsal etki değerlendirmesi çalışmaları, öngörülen enerji yatırımlarının bölgemiz halkının toplumsal yaşamına etkilerini de değerlendirecek bir içerikte yapılmalıdır. Bu proje başta Sinop olmak üzere Türkiye’nin ekolojik dengesini bozma yönünde ve kapitalist ülkelerin menfaatleri doğrultusunda tesis edilmektedir. Bu anlamda Sinop/ İnceburun Yarımadasına yapılması düşünülen NGS projelerinden derhal vazgeçilmelidir. Proje bir daha gündeme çıkartılmamak üzere derhal iptal edilmelidir. Alınacak bu karar kamuoyu ile derhal paylaşılmadır.

– Sinop NGS yapılması halinde Soğutma suyu Karadeniz’den çekileceği ÇED naşvuru dosyasında (10/173) görülmektedir.

Buna göre:

4 Ünite için 1 Yılda; 10.077.696.000 m3/yıl (on milyar yetmişyedi milyon altıyüz doksanaltı bin m3) su denizden çekilip gerekli soğutma yapıldıktan sonra  tekrar denize deşarj edilecektir.

SİNOP İLİ VE İLÇELERİNDE 2,5 YILDA TÜKETİLEN KULLANMA VE İÇME SUYUNU Sinop NGS (1) BİR GÜNDE TÜKETİP KİRLETTİKTEN SONRA TEKRAR KARADENİZE DEŞARJ EDECEKTİR.

Diğer bir deyişle Karadeniz’de yaşam bitirilecektir.

– Birde Sinop ili ve Merkez ilçe köylerinin içme ve kullanma suyundan da bahsedelim; 2009 yılında DSİ tarafından hazırlanan ön rapora göre de Erfelek barajında bir günde üretilen içme ve kullanma suyu 54.000m3/gündür. Bu sudan saniyede 140 lt/sn’lik su Sinop NS’ ye tahsis edildiği ‘Sinop Nükleer Santrali Projesi başvuru dosyası sayfa 63/173’de belirtilmektedir. Sinop İli ve köylerinin Erfelek Barajından aldığı suyun 13.000 m3/gün’lük miktarı Sinop NS’ye verildiğinde Sinop susuz kalabilecektir.

– ÇED belgesi incelendiğinde görüyoruz ki; kervan yolda düzülür misali kopyala yapıştır yöntemiyle ve fotokopilerle yapılmıştır. Bu da göstermektedir ki dünyada örnekleri görüldüğü üzere ( Fukuşima, Çernobil ve Üç Mil Adası) yine canlı yaşamını yok sayan ekolojik dengeyi gözetmeyen bir santral modeli önümüze durmaktadır.

– Biz Sinop halkı ve Sinop Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri olarak hiçbir koşulda Sinop NS’nin yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kapitalizmin kirli emellerine Sinop’u feda etmeyeceğiz.

Sinop NS Projesinin iptal edilmesine kadar her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz.

Nükleere İnat Yasasın Hayat!”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top