SİNOP ÇERNOBİL OLMASIN!

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Sinop’ta kurulması planlanan nükleer santrala ilişkin Cumhurbaşkanlığınca resen onaylanarak askıya çıkartılan imar planlarına itiraz etti. İtiraz dilekçelerini 19 Nisan 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim eden nükleer karşıtları, kitlesel basın açıklaması yaptı. Sinop NKP Sözcüsü Murat Şahin tarafından okunan basın açıklamasına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

                                                                                                      

19 Nisan 2024 BASINA VE KAMUOYUNA:

 SİNOP ÇERNOBİL OLMASIN!

Değerli Basın Emekçileri ve Sevgili Sinop Halkı,

Bilindiği üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop İli Merkez İlçe Abalı Köyü İnceburun Yarımadası mevkiinde yapılması planlanan Sinop Nükleer Santrali alanının kara tarafına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Cumhurbaşkanlığınca; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca res’en onaylanmış ve 22.03.2024 tarihinde Sinop Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde askıya çıkartılmış olup, vatandaşların itiraz süreleri 21.04.2024 tarihinde  dolmaktadır. 

Bizler Sinop halkı olarak sözkonusu planlara karşı çıkarak kitlesel olarak ve bireysel dilekçelerimizi 19 Nisan 2024 tarihinde yani bu gün Sinop ÇŞİD Müdürlüğüne vermek için burada toplandık.

Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop NGS`nin yapılacağı İnceburun Yarımadası için hazırlanan imar planlarına itiraz ediyoruz. 14.03.2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından re`sen onaylanan “Sinop İli, Merkez İlçesi, Abalı Köyü, Sinop Nükleer Enerji Santrali Alanı`nın kara tarafına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları” adı altında 22.03.2024 tarihinde askıya çıkarılan imar planları, plan notları ve plan açıklama raporları bilimsel-teknik ve hukuksal olarak kabul edilemez niteliktedir. Bir başka deyişle yok hükmündedir. Bu dilekçelerimizin devamında söz konusu planların iptali için paydaşımız olan Demokratik Kitle örgütleri ile birlikte dava da açacağız.

Türkiye`nin bugünkü koşullarında gerek elektrik üretimi gerekse arz güvenliği açısından yeni bir nükleer santrala ihtiyacı olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye`nin kurulu gücü, tepe talepten gücünden bile iki kat fazladır. Elektrik tüketimi son üç yıldır artmamaktadır. Bu gerçekler ortadayken; Nazım İmar Planı Amaç ve Hedef bölümünde, daha önce Danıştay tarafından geri gönderilen ÇED raporunda yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Nazım İmar Raporu açıklama raporunda ise Sinop İnceburun Yarımadasının nükleer santral alanı olarak imar planı yapılmasının gerekçesi olarak belirtilen tüm hususlar bugünkü Türkiye gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. Deniz ekosistemi ve Ekolojik açıdan korunan alanlar başta olmak üzere, bir kaza yaşanmasa bile nükleer santralin büyük bir ekolojik yıkım yaratacağı artık herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca, Dünyada Nükleer atıklar sorununa da halen bir çözüm bulunamamıştır.   

Sinop’ta nükleer santral yapmak için hazırlanan üst ölçekli imar planlarına karşı açılan davalar ve ÇED olumlu kararının iptali istemli açılan davalar ilgili Mahkemelerde devam etmektedir. Bu davalarda yöre yurttaşlarının ve nükleer karşıtı kurumların ileri sürdüğü itirazlar halen geçerliliğini korumaktadır. ÇED davasında res’en seçilen bilirkişiler tarafından tespit edilen iptal gerekçeleri ortadadır. Bu bilimsel ve hukuksal tespitlere rağmen Nazım ve Uygulama İmar Planlarının onaylanması kabul edilemez. 

Bir süredir Mersin / Akkuyu yerelinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer AŞ’yi yapan ROSATOM şirketinin Genel Müdürü Anastasia ZOTEEVA’nın basına verdiği bir röportajında “Akkuyu santralini kendi topraklarımızda değil kendimiz için inşaa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya’ya aittir. Bu, Başka ülkenin topraklarında bulunan kendi santralimizdir.” şeklinde açıklama yaptığını biliyoruz.

Biz Sinop halkı ve nükleer karşıtları, nükleer santral yapılmasını istemiyoruz. Nükleer santral inadından vazgeçilmesini ve yapılan Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesini talep ediyoruz.

Hiçbir ekonomik, toplumsal ve çevresel faydası bulunmayan, olası bir kaza ve saldırı sonrasında yaydığı radyasyonun etkileri yüzyıllarca devam edecek; pahalı, kirli, tehlikeli, atık sorunu çözülmemiş Sinop NGS projesi daha fazla kamu zararı doğurmadan iptal edilmedir.  Nükleer santral projeleri ülke gündemimizden derhal çıkartılmalıdır.

Ayrıca, bir süredir Ortadoğu coğrafyasında devam eden savaşta; İran ve İsrail karşılıklı olarak Füze, İHA ve DRONE’lerle hava saldırılarını sürdürmektedirler. En son olarak da İsrail, İran’ın İsfahan eyaletindeki Nükleer tesisleri hedef aldığı saldırılarını sosyal medya haberleri aracılığıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Her zaman hedef olarak seçilebilecek benzer nitelikteki nükleer tesislerin Türkiye’de de kurulmasını istemiyoruz.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bizler; ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da, ne de Dünyada nükleer Santral yapılmasına izin vermeyeceğiz. Siyasal iktidara önerimiz;  Bu lanet projelerden derhal vazgeçin!

  • Nükleere İnat Yaşasın Hayat!

SİNOP NÜKLEER KARŞITI PLATFORM

                                                                                                                           

                                                                                                      

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top