NÜKLEER SANTRAL SAVAŞTA DA BARIŞTA DA ÖLDÜRÜR!

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Yürütme Kurulu, 31 Mayıs 2024 tarihinde, Sinop Nükleer Güç Santralı deniz tarafı için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı.

NÜKLEER SANTRAL SAVAŞTA DA BARIŞTA ÖLDÜRÜR!

Değerli Basın Emekçileri ve Sevgili Sinop Halkı,

Bilindiği üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop İli Merkez İlçe Abalı Köyü İnceburun Yarımadası mevkiinde yapılması planlanan Sinop Nükleer Santrali alanının Deniz tarafına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Cumhurbaşkanlığınca; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca 28.03.2024 tarihinde  res’en onaylanmış ve 06 Mayıs 2024 tarihinde Sinop Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde askıya çıkartılmış olup, vatandaşların itiraz süreleri 05 Haziran 2024 tarihinde  dolmaktadır. 

Bizler Sinop halkı olarak, Kara tarafı için hazırlanan planlara, 19 Nisan tarihinde itiraz etmiş olup, sözkonusu planların Kara tarafı için 14 Mayıs 2024 tarihinde; Sinop Belediyesi, Sinop Barosu, TTB, KESK, TMMOB/ŞPO, TMMOB/EMO, TMMOB/JMO, TMMOB/Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası  ve SNKPDER adına avukatlarımız aracılığıyla Samsun İdare mahkemelerine dava açtık. Şimdi ise, yine Sinop NGS alanı Deniz tarafı için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planlarına karşı yurttaş olarak itiraz dilekçelerimizi 31 Mayıs 2024 tarihinde yani bu gün Sinop ÇŞİD Müdürlüğüne vermek için burada toplandık.  

Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop NGS`nin yapılacağı İnceburun Yarımadası için hazırlanan Deniz tarafı imar planlarına itiraz ediyoruz. 28.03.2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından re`sen onaylanan “Sinop İli, Merkez İlçesi, Abalı Köyü, Sinop Nükleer Enerji Santrali Alanı`nın Deniz tarafına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları” adı altında 06 Mayıs 2024 tarihinde askıya çıkarılan; İmar Planları, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporları; bilimsel-teknik ve hukuksal olarak kabul edilemez niteliktedir. Bir başka deyişle; yok hükmündedir. Bu dilekçelerimizin devamında söz konusu planların iptali için paydaşımız olan Demokratik Kitle örgütleri ile birlikte dava da açacağız.

Türkiye’nin bugünkü koşullarında gerek elektrik üretimi, gerekse arz güvenliği açısından yeni bir nükleer santrala ihtiyacı olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye`nin kurulu gücü, tepe talep gücünden bile iki kat fazladır. Elektrik tüketimi son üç yıldır hiç artmamaktadır. Bu gerçekler ortadayken; Nazım İmar Planı Amaç ve Hedef bölümünde, daha önce Danıştay tarafından iki kez geri gönderilen ÇED raporunda yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Nazım İmar Plan notları açıklama raporunda ise Sinop İnceburun Yarımadasının nükleer santral alanı olarak, İmar Planı yapılmasının gerekçesi olarak belirtilen tüm hususlar bugünkü Türkiye gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. Deniz ekosistemi ve Ekolojik açıdan korunan alanlar başta olmak üzere, bir kaza yaşanmasa bile nükleer santralin büyük bir ekolojik yıkım yaratacağı artık herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca, Dünyada Nükleer Atıklar sorununa da halen bir çözüm bulunamamıştır.   

Sinop’ta nükleer santral yapmak için hazırlanan üst ölçekli;  yani 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli İmar Planlarına karşı açılan davalar ile “ÇED Olumlu” kararının iptali istemli açılan davalar, ilgili Mahkemelerde devam etmektedir. Bu davalarda yöre yurttaşlarının ve nükleer karşıtı kurumların ileri sürdüğü itirazlar halen geçerliliğini korumaktadır. ÇED davasında res’en seçilen bilirkişiler tarafından tespit edilen iptal gerekçeleri ortadadır. Kaldı ki bu gerekçeler doğrultusunda dosya Danıştay Altıncı ve Dördüncü Daireler tarafından Samsun Bölge İdare Mahkemelerine geri gönderilmiştir.  Bu bilimsel ve hukuksal tespitlere rağmen Nazım ve Uygulama İmar Planlarının onaylanması kabul edilemez. 

Biz biliyoruz ki; Nükleer Santrallar Savaşta da Barışta da öldürüyor. Bu nedenle bizler; yani Sinop Halkı ve Nükleer Karşıtları, hiçbir koşulda nükleer santral yapılmasını istemiyoruz. Nükleer santral inadından vazgeçilmesini ve yapılan bütün Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesini talep ediyoruz.

Hiçbir ekonomik, toplumsal ve çevresel faydası bulunmayan, olası bir kaza ve saldırı sonrasında yaydığı radyasyonun etkileri yüzyıllarca devam edecek; pahalı, kirli, tehlikeli, atık sorunu çözülmemiş Sinop NGS projesi daha fazla kamu zararı doğurmadan iptal edilmedir.  Nükleer santral projeleri ülke gündemimizden derhal çıkartılmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bizler; ne Sinop’ta, ne Akkuyu’da, ne de Dünyada nükleer Santral yapılmasına izin vermeyeceğiz. Siyasal iktidara önerimiz;  Bu lanet projelerden derhal vazgeçin!

  • Nükleere İnat Yaşasın Hayat!
  • Nükleer Santrallar Savaşta da Barışta da öldürür!

SİNOP NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
YÜRÜTME KURULU

                                                           

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top