NÜKLEER KARŞITI KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ

Nükleer Karşıtı Platform bileşeni örgütler ve bireylerden oluşan nükleer karşıtları,  9 Mart 2014 tarihinde Sinop’ta bir araya geldi.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Sinop Nükleer Karşıtı Platform bileşenlerinin ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede; ulusal ve evrensel nükleer enerji ve silahlanma politikalarına karşı yürütülen mücadelenin önemi ve gerekliliğinin altı çizildi.

Uluslararası sözleşmelerle Sinop’ta ve Mersin’de nükleer santral kurma girişimlerinin; emeğin sömürüsünü derinleştiren enerji politikasının bir kesiti olduğu, büyük bir ekolojik kıyıma yol açacağı belirtildi. Türkiye ekoloji mücadelesinin bir bileşeni olan Nükleer Karşıtı Platform’un hem kendi bileşenleri hem de ekoloji hareketinin diğer bileşenleriyle  dayanışmasını arttırarak önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesi  gerektiği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin enerji üretimi konusundaki tercihleri halklara karşı bir dayatmaya dönüşmüştür. Alınan kararlarda, o bölgede yaşayan insanların iradeleri hiçe sayılmaktadır. Platform bileşenlerinin nükleer karşıtı mücadele sürecinin yükseltilmesi için toplumsal demokrasi kültürünün içselleştirilmesi, eşitlikçi bir toplumsal yönetim algısının geliştirilmesi, toplumun geniş kesimlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel haklarını gözeten bir çerçeve içinde mücadelenin genişletilmesi gerekiyor.

Kirli, pahalı ve yok edici nitelik taşıyan nükleer santral  projelerine karşı direnmenin temel bir hak ve ödev olduğuna inanıyoruz.  Nükleer enerjiye, silahlara, nükleer savaşa ve nükleer atıklara karşı barışı talep eden, ekolojik değerleri koruyan, gelecek nesillerin ve tüm canlıların varlık koşullarını gözeten bir yaşam istiyoruz..

Bu bağlamda nükleer karşıtı örgütlülüğünü tabandan, anti hiyerarşik, bireylerin ve kurumların katılımına açık, ortak karar alma iradesini ön plana alan, yerel ve merkez ayrımı yapmadan, taban örgütlerinin güç ve iradesi üzerinden yükselecek bir toplumsallaşma ve örgütlenme için bir arada hareket edileceği kararı tekrar edildi. Merkezi ve yerel NKP’ler arası daha etkin bir koordinasyon sağlanması gerektiği dile getirildi. Nükleer karşıtı mücadelede gençlik dinamiğinin önemli olduğu, kendi özgünlükleri ile nükleer karşıtı mücadelede yer almalarının  gereği ön plana çıktı.

Sinop ve Mersin’deki nükleer santral projeleri biran önce iptal edilmelidir. Gaziemir ve Manisa’da yaşanan atık sorunları nükleer karşıtı hareketin gündeminde önemli yer tutuyor. Önümüzdeki dönemde; toplumun bütün kesimlerinin nükleer karşıtı hareketin bir bileşeni haline getirilmesi; kirli, pahalı ve yok edici nitelik taşıyan bu projelere karşı daha güçlü bir muhalefetin örgütlenmesi gerekiyor.

Mücadelenin, hukuki, sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar sokaklarda da yapılması için daha fazla kişinin ve örgütün bir arada hareket etmesini sağlayacak yeni bir yol haritasının çıkartılması, ortak eylem alanlarının geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte her kurum ve bireyin sorumluluk alması çok önemli.

Nükleersiz  bir Türkiye ve dünya için mücadelemiz sürecek.

NÜKLEERE İNAT YAŞASIN HAYAT.

9 Mart 2014 NKP – Sinop

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top