NÜKLEERE KARŞI İSTANBUL ÇALIŞTAYI

Nükleer Karşıtı Platform tarafından, 29 Eylül 2012 günü Ankara’da yapılacak olan NKP Eşgüdüm Toplantısı’na hazırlık amacıyla düzenlenen NKP İstanbul Çalıştayı, 9

 Eylül 2012 Pazar günü saat 13:30-18:00 arasında İstanbul Barosu Orhan Apaydın Konferans Salonu‘nda gerçekleştirildi. Meslek odalarından, kitle örgütlerinden, çevreci kuruluş ve organizasyonlardan siyasi partilerden ve nükleer karşıtı bireylerden 40 katılımcının yer aldığı İstanbul Çalıştayında, 29 Eylül’de


Açılışta, EMO Yönetim Kurulu üyesi Erhan Karaçay`ın kısaca NKP`nin kuruluşuna ve bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinliklere değinerek 29 Eylül`de gerçekleştirilecek olan NKP Eşgüdüm Toplantısı`na çağrı yaptığı konuşmasının ardından, Çalıştay kolaylaştırıcılığına ve yazmanlığına Dr. Nazmi Algan ve Dr. Emel Atik seçildiler.  gerçekleştirilecek olan NKP Eşgüdüm Toplantısı’na çağrı yapıldı.

 

Çalıştayın ilk bölümünde daha önce hazırlanan sunumlar yapıldı. İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av. Arif Nihat ALPSOY,  “Nükleer Enerji Türkiye Özel Dosyası” başlığı altında sunumunda hukuki alandaki yaşanan gelişmeleri ve yapılması gerekenleri değerlendirdi. 

İkinci sunumu İstanbul Tabip Odası`ndan Dr. Mustafa Sülkü yaptı. Nükleer Santrallerin Halk Sağlığına ve Çevre Sağlığına Etkileri sunumun ardından Av. Efkan Bolaç, nükleer enerji konusunda uluslar arası düzeyde ve Akkuyu`da yaşanan gelişmeleri aktardı. Bolaçın sunumundan sonra bir ara verilerek Çalıştayın Forum bölümüne geçildi. Forumdaki tartışmaların çerçevesini çizmek üzere kürsüye çıkan Şubemiz Yönetim Kurulu yedek üyesi ve İstanbul NKP Sekreteryası Nurcan Bircan Yayla, Nükleer Karşıtı Platform ve Nükleer Karşıtı Mücadele için Öneriler içerikli bir sunum gerçekleştirdi. 

Sunumların ardından çalıştay bir forum biçimine dönüştürüldü. Forum içinde salondaki katılımcılar söz alarak Nükleer Karşıtı Mücadele ve Platform üzerine görüş ve önerilerini dile getirdiler. Bu konuşmalardan çıkarılan sonuçlar 29 Eylül`deki NKP Eşgüdüm Toplantısı`na iletilmek üzere kayıt altına alındı.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top