NÜKLEER SANTRALLERE KARŞIYIZ

Mersin Akkuyu’da Nükleer Santral yapılması için Rusya ile imzalanan ve meclise getirilen anlaşma, Türkiye’nin kendi topraklarında, kendisine ait olmayan son derece riskli bir enerji kaynağına onay vermesini ifade etmektedir.

Son yıllarda Türkiye’nin başta Rusya’ya olmak üzere dış ülkelere olan enerji bağımlılığı gittikçe artmış, Türkiye doğalgazın %65’ini, petrolün ise % 30’dan fazlasını Rusya’dan alır hale gelmiştir.  Yapılacak nükleer santralin %100 Rusya’ya ait olması ve üreteceği elektriği de yurttaşlarımıza satması planlandığından bu bağımlılığa elektrik enerjisi de eklenmiştir.
Nükleer santraller inşaatının uzun sürmesi ve yapım aşamasındaki maliyetlerin yüksekliği ile üretilen elektriğin bu maliyetleri amorti etmesi uzun sürdüğü için pahalı enerji kaynaklarıdır. Rusya üreteceği bu enerjinin maliyetini kısa sürede amorti etmek için yurttaşlarımıza yüksek fiyattan elektrik satma isteğinin garantisini AKP hükümetinden almış durumdadır.

Nükleer tercih; risk düzeyi ve teknolojik bağımlılığın süreklilik arz etmesi nedeniyle daha vahim bir tercihtir. Ne kadar önlem bile alınsa, nükleer santrallerde patlama ve radyoaktif sızıntı ihtimali her zaman mevcuttur ve kimse böyle bir hatanın yapılmayacağının garantisini veremez. Bununla beraber, elektrik üretimi sonucu oluşan radyoaktif atıklar da büyük bir sorun oluşturmakta, hiçbir ülke bu soruna ikna edici bir çözüm getirememektedir. Bu durum bile ülkemizin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıldığının göstergesidir. Üstelik bu süreç gelecek nesilleri de etkileyecek boyuttadır ve geri dönüşümsüzdür.

Bu olanlar ülkemizde enerji kullanım biçiminin yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Daha fazla enerji tüketiciliğini kışkırtan çizgi şuursuzca devam etmekte olduğundan, önceliğimiz enerji kullanım politikalarının gözden geçirilmesi olmalıdır. Kullanılacak enerjinin üretimi ve transferine dayalı en az riskli ve yerli kaynaklar kullanılmalıdır. Partimiz mevcut enerji politikalarına karşı çıkarken, enerji ihtiyacına dair daha az tüketme ve daha az riskli, yerli kaynakların ekolojik hassasiyetlere dayalı olarak organizasyonu ilkeleriyle ele almaktadır. Savunduğumuz ilkeler doğrultusunda ülkemizi geri dönüşümsüz bir tehlikeyle yüz yüze bırakan, nükleer sermayenin çıkarlarını koruyan bu anlaşmaya ve nükleer santrallere karşı olduğumuzu belirtir, Rusya ile yapılan bu kirli anlaşmanın meclisten geri çekilmesi gerektiğini kamuoyuna duyururuz.

Sema SOLAKLI
Genel Başkan Yardımcısı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top