NÜKLEER KARŞITI PLATFORM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI

Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu, 12 Mart 2012 tarihinde Akkuyu ÇED sürecine ilişkin yapılabilecekler ve önümüzdeki süreçte yapılacak etkinliklerin değerlendirilmesi ve programlanması gündemiyle toplandı.

Toplantıya, Elektrik Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve EMO Ankara Şube  temsilcileri katıldı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

1)      “Akkuyu Nükleer Güç Santralı” projesi ile ilgili olarak ÇED Başvuru Dosyasının 29.03.2012 tarihinde, Mersin’de, Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde düzenlenecek Halkın Katılımı Toplantısı’na “halk nükleer santral istemiyor” temalı kitlesel katılımın sağlanmasına,

2)      Halkın Katılımı Toplantısına katılımın arttırılmasına yönelik, nükleer
karşıtı bileşenlerinin yanı sıra, emek ve demokrasi güçlerinin de katılım
sağlaması için çalışmalar yürütülmesine


3)      Duyarlılığı arttırmaya yönelik olarak, nükleer santral karşıtı halk
bilgilendirme toplantıları yapılması, broşür, afiş ve el ilanı gibi
materyallerin hazırlanmasına, duyurunun  geniş kesimlere yapılmasına,

4)      2 Nisan 2012 tarihinde yapılacağı düşünülen “Komisyonun, kapsam ve özel
format belirleme toplantısı” nın da takibi yapılarak bu toplantıya da
kitlesel katılım sağlanması için çalışma yürütülmesine,


5)      Sürece hukuki müdahalelerde bulunmak amacıyla merkezi ve yerel olarak
hukuki takibin yapılmasına,

6)      “Akkuyu Nükleer Güç Santrali” nin kurulumu, işletimi ve  santralde
gerçekleşecek  olası bir kaza durumunda etkilenecek bölge/ülkeler nezdinde
de girişimlerde bulunulmasına,


7)      Nükleer Karşıtı Kongrenin 28 Nisan 2012 tarihinde yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top