NKP İSTANBUL BİLEŞENLERİ KONGRESİ (2021-2022) YAPILDI

Online olarak yapılan, NKP İstanbul Bileşenlerinin yeni dönem yürütmesinin de seçildiği Kongre’de 2020 yılı içinde yapılanlar/yapılamayanlar değerlendirildi ve pandemi sürecinde nasıl bir çalışma anlayışının gerçekleştirilmesi gerektiği ele alındı.
 

NKP İstanbul Bileşenleri Kongresi 21 Şubat 2021 Pazar günü Zoom platformunda online olarak (14.00 -18.00 saatleri arasında) gerçekleştirildi. 35`i sabit olmak üzere yaklaşık 60 kişinin yer aldığı katılımcıların içinde, çeşitli ekolojik yaşam savunucusu dernek ve oluşumlardan yöre derneklerine, mühendis odalarından siyasi partilere, sendikalardan tabip odasına ve bireylere kadar geniş bir yelpazede insanlar yer aldı. Prof. Dr. Hayrettin Kılıç`ın ve Takuya Moriyama‘nın da kıtalar ötesinden katıldığı E-Kongre`ye Mersin ve Sinop Yerel NKP temsilcileri  ve Türkiye NKP temsilcisi de katılarak değerli katkılarda bulundular.

2021 NKP İstanbul Bileşenleri Kongresi`nin açılış konuşmasını aynı zamanda İstanbul NKP yürütme kurulunda yer alan EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe yaptı. Kocatepe yaptığı konuşmada, bugüne kadar NKP bileşenlerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin nükleer karşıtı hareket açısından önemine vurgu yaparak, İstanbul NKP`nin bu kongre ile geçmiş dönem muhasebesini yapmasının ve gelecek dönem çalışmalarını planlamasının öneminin altını çizdi. Pandemi döneminde bütün alanlarda olduğu gibi nükleer karşıtı harekette de çalışmaların sekteye uğradığını belirten Kocatepe, NKP`ni varlığının sadece nükleer santrallarla birlikte adı geçen yerlerde değil bütün Türkiye`de ve bölgede yaşamsal bir önem taşıdığının bir an bile unutulmaması gerektiğini söyledi.

Yerel NKP`ler mücadeleyi yükseltiyor

Açış konuşmasının ardından Divan belirlendi ve gündem oluşturuldu. Gündem doğrultusunda ilk önce konuklara söz verildi. Türkiye NKP adına EMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, Mersin NKP adına Aycan Özkan ve Sinop NKP adına Kayhan Konukçu yaptıkları konuşmalarda, genelde ve bölgelerindeki gelişmeleri aktararak, bu dönemde yaptıkları çalışmaları başlıklar halinde katılımcılara sundular. Pandemi süreci boyunca gerek Akkuyu‘daki nükleer santral inşaatının gerekse Sinop`taki ÇED sürecinin bütün hızıyla devam ettiği, bu süreçlere karşı bu bölgelerde de nükleer karşıtı hareketlerinin giderek genişlediği başlıklar halinde aktarıldı. Özdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yürüttüğü İklim Yasası`na ilişkin çalışma yürüttüklerini ve kısa bir zaman içinde kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.

Yeni Dönemde Çalışmalar Daha da Etkin Hale Getirilmeli!

Konukların konuşmalarının ardından gündemin geçmiş dönem çalışmaları maddesine geçildi. Bu gündem içinde Erhan Karaçay ve Fatoş Nergis Çırnaz, 2020 yılı içinde yapılan ve yapılamayan çalışmaları aktardılar. Daha sonra önümüzdeki dönem çalışmalarının planlanması gündemine geçildi. Bu gündem konusunda 23 kişi söz alarak görüş ve önerilerini ifade ettiler. Yer yer Nükleer Karşıtı Platformun kimi ilkelerinin de tartışıldığı konuşmalarda; gelecek dönem çalışmaları açısından özellikle gençler içinde örgütlenmenin önemi, NKP`nin kamuoyunda daha etkili olabilmesi için kullanılması gereken çalışma alanları ve araçları değerlendirildi. Özellikle Akkuyu`da yapımı süren nükleer santral inşaatının yarattığı sorunlar ve yöre halkının içinde bulunduğumuz süreçteki olumlu/olumsuz tutumları aktarıldı. Bu tutumlara karşı nasıl bir çalışma anlayışının sürdürülmesi üzerine öneriler ifade edildi. Diğer ekoloji birlik ve oluşumlarıyla etkileşimin daha artırılması değerlendirildi. Küresel ısınma ve Metsamor Nükleer Santralına ilişkin yeni çalışma aksları ele alındı. Pandemi döneminin bir avantaja çevrilerek daha fazla görüşme ve eğitim yapılması benimsendi. Yeni iletişim araçlarının daha etkin kullanımı ve güçlü kampanyaların düzenlenmesi için çalışma yürütülmesi yönünde öneriler yapıldı. Daha önce 2019 yılında çıkarılan Dünyada ve Türkiye`de Nükleer Gelişmeler içerikli bir raporun hazırlanarak Çernobil`in yıldönümünde kamuoyuna aktarılması yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Yaklaşık dört saat süren kongrenin son bölümünde bir yıl süreyle görev yapacak yürütme kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pandemi nedeniyle çalışmalarını etkin olarak yürütemeyen 2020 yılı Yürütme Kurulu`nun bir yıl daha göreve devam etmesi yanında yeni önerilen adayların da kabul edilmesiyle dokuz kişilik yürütme kurulu belirlendi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top