NKP HEYETİ TBMM’DE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

CHP Grup Yönetim Kurulu Odası‘nda 6 Temmuz 2010 tarihinde saat 11:00‘de gerçekleştirilen görüşmeye, Nükleer Karşıtı Platform (NKP) adına EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Yazmanı Erdal Apaçık, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bozkırlıoğlu, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş, ÇMO Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Baran Bozoğlu, Genel Sekreteri Hasan Şevki Çifçi katıldı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, görüşmede nükleer santral tartışmalarının bir ihtiyaç değil siyasal bir tercih ve uluslararası nükleer şirketlerinin taleplerinin tercihi olarak ele alınmasını eleştirirken, teknik, idari, personel ve hukuki anlamda altyapı bakımından yetersizliğe dikkat çekti. Göltaş, nükleer santralların bugünün ihtiyacı olmadığını, geleceğe yönelik olarak da nükleer rönesansın söz konusu olmadığını, tam tersine gelişmiş ülkelerin terk ettiği bir enerji üretim teknolojisi olduğunu söyledi. Cengiz Göltaş, nükleer santral kurulumuna ilişkin Mayıs 2007‘den itibaren yaşanan süreci ve hukuki anlamdaki sorunları anlatarak, şöyle konuştu:

“İhale yapma sürecinden bile yoksunuz. Çünkü bir altyapı çalışması yapılmamış. Bir kere yapılacak santralın yüzde 100 sahibi Rusya olacak. Rusya‘ya bağlılık yüzde 80‘lere çıkacak. Ekonomik olduğu kadar siyasi anlamda da Türkiye‘nin kaderi bağlı hale gelecek.15 yıllık bir alım garantisi var. 415 milyar kilovat saat elektrik karşılığında Türkiye yaklaşık 51 milyar dolar ödeyecek. Yaşamın bütününe bu pahalı elektrik yansıyacak. Benzer diğer santralardan da yüzde 70 daha pahalıya ülkemizde mal edilecek. Aslında Rusya, Türkiye topraklarında nükleer santral sahibi yapılıyor.

Bugün dünyada yapım halinde 58 reaktör var. Hepsi demokrasisi sorunlu olan ülkelerde. 23 tanesi Çin, 9 tanesi Rusya‘da, 6 tanesi de Güney Kore‘de. Avrupa‘da yalnızca Finlandiya‘da inşa edilmekte olan bir santral var. Onun da sürekli maliyeti artıyor ve yapımı uzuyor.”

Göltaş, Türkiye‘nin yerli ve yenilebilir kaynaklarını değerlendirmesi gerektiği üzerinde dururken, arz güvenliği açısından kaynak çeşitlendirmesinin önemli olduğunu, ancak yapılacak nükleer santral ile kaynak ya da ülke çeşitlendirmesinin de söz konusu olmadığını ifade etti.

ÇMO Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Baran Bozoğlu ise nükleer santrallarla ihtiyaç olmadığı gibi bunun ötesinde ciddi bir atık sorunu olduğuna dikkat çekti. Torosların atıkların gömüleceği yer olarak düşünüldüğünü ifade eden Bozoğlu, termik santrallardaki çevresel sorunlara karşı çevre teknolojileriyle atıkları yönetme olanağı olduğunu, nükleer santrallarda ise çıkacak atık sorunu karşısında atık yönetimi uygulama olanağının dahi bulunmadığına dikkat çekti. Baran Bozoğlu, kayıp ve kaçak miktarına dikkat çekerek, nükleer santralda aranan çarelerinin başka yerlerde aranması gerektiğini vurgulayarak, araştırma-geliştirme başta olmak üzere Türkiye‘nin enerji ve çevre teknolojilerinin gelişimine yatırım yapabileceğini, bütünlüklü bir enerji politikası oluşturulması gerektiğini anlattı.

CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin‘in hidroelektrik santralları konusundaki yöre halkının tepkisini dile getirerek, meslek odalarının görüşünü sorması üzerine EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, hidroelektrik potansiyelden yararlanılması için ciddi çevresel etki değerlendirmelerin ve havza planlamasının yapılması gerektiğini, yöredeki insanların toplumsal yaşamlarını dikkate alan bir noktadan hareket edilmesinin uygun olacağını anlattı. ÇMO Genel Sekreteri Hasan Şevki Çifti ise Doğu Karadeniz gibi biyoçeşitliliğin önemli olduğu yerlerde hidroelektrik santralarının risk oluşturduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bir dere üzerinde 11 santral projesi yapıldığının söylenmesi üzerine ne kadar yapılması gerektiğine ilişkin bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusuna da ÇMO yöneticileri, 2-10 megavat arasında değişen 1700 santraldan söz edildiğini kaydederek, ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda ciddi bir büyüklük oluşturmayan bu projelerle çevrenin tahrip edilmesinin yanlışlığını ortaya koydular.

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer‘in ülkenin genel enerji politikasına yönelik olarak neler yapılabileceğini sorması üzerine EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, mevcut santralların iyileştirme çalışmalarıyla tam kapasite kullanılabileceğini, su ve kömür potansiyelinin değerlendirilebileceğini, bu kapsamda dünyadaki çevre teknolojilerinin ülkemize getirilebileceğini, ülkenin sanayi modelinin de çok enerji tüketen yapıdan daha az enerji tüketen şekilde dönüştürülebileceğini, enerji verimliliğinin bu anlamda çok önemli olduğunu anlattı.

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü ise hidroelektrik santralların rezerv alanı olan ve olmayan olarak ayrıldığını, rezerv alanı olmayan küçük hidroelektrik santralarında ciddi sorunlar olduğunu söyledi. Çöllü‘nün sorusu üzerine EMO yönetim Kurulu Başkanı Göltaş, rüzgar santralları konusunda dünyadaki gelişmiş teknolojiye dikkat çekti. Göltaş, ABD‘de 9 bin 764 megavatlık nükleer santralın son 30 yılda kapatılırken, 35 bin megavatlık rüzgar santralı kurulduğunu, Almanya‘da rüzgar santralı kurulu gücünün 25 bin megavata ulaştığını, nükleer santral konusunda başı çeken ülkelerden olan Fransa‘da da nükleer santrallar kapatılırken rüzgar santralları kurulduğunu anlattı.

CHP Mersin Milletvekili İsa Gök‘ün, Avrupa‘nın enerji ihtiyacı ve nükleer santrala ihtiyacını sorması üzerine Göltaş Avrupa‘nın artan bir enerji talebinin söz konusu olmadığını, ÇMO‘dan Hasan Şevki Çifçi ise Avrupa‘nın da doğalgaz bağımlılığından kurtulmaya çalıştığını anımsattı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ise, nüfusu artan ve gelişme ihtiyacı olan bir ülke olarak artan enerji talebinin karşılanması gerekliliği üzerinde durdu.

Göltaş, merkezi planlamanın ve kamu hizmetinin önemli olduğu bir siyasetin izlenmesinin önemini vurgularken, şirketlerin kar alanı olarak algıladığı koşullarda enerji kaynaklarının değerlendirilemediğini, oysa enerjinin bir devlet politikası olması gerektiğini söyledi.

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş da TMMOB bünyesinde diğer odaları da kapsayan Ankara İl Koordinasyon Kurulu‘nun da temsilcisi olduğunu anımsatarak, nükleer santrallar konusunda farklı mesleki değerlendirmeler sonucunda ortak bir tavır alındığını anlattı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ise kayıp-kaçakların yüksekliğine dikkat çekerek, kurulacak nükleer santraldan ancak ülke enerjisinin yüzde 5‘inin karşılanmasının söz konusu olduğunu söyledi. Öztürk, nükleer santral konusunda CHP‘nin tavrının net olduğunu belirterek, pahalı ve dışa bağımlı bir üretim modeli yerine ülkenin kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top