NKP GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplantısı, 26 Mayıs 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışını yapan EMO Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Aslan, EMO`nun nükleer karşıtı politikalarının altını çizerek, “Nükleer endüstri gizliliğin egemen olduğu, denetime kapalı, şeffaf olmayan bir enerji türüdür. Nükleer santralların yapımına toplumlar değil devletler karar vermektedir” dedi.

Sinop ve Mersin`de uluslararası sözleşmelerle nükleer santral kurulmasına yönelik girişimlerin, emeğin sömürüsünü derinleştiren enerji politikasının bir parçası olduğunu kaydeden Aslan, hükümetin enerji üretimi konusundaki tercihlerinin bir dayatmaya dönüştüğüne işaret etti. Aslan, şunları söyledi:

“Alınan kararlarda, o bölgede yaşayan insanların iradeleri hiçe sayılmaktadır. Platform bileşenlerinin nükleer karşıtı mücadele sürecinin yükseltilmesi için toplumsal demokrasi kültürünün içselleştirilmesi, eşitlikçi bir toplumsal yönetim algısının geliştirilmesi ve ‘ben yaptım oldu` tarzı siyasal iktidar tavrına karşı toplumun geniş kesimlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel haklarını gözeten bir çerçeve içinde mücadelenin genişletilmesi gerekiyor.”

NKP sekretarya çalışmalarının EMO tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Aslan, Türkiye ekoloji mücadelesinin önemli bir bileşeni olan NKP`nin, hem kendi bileşenleri hem de ekoloji hareketinin diğer bileşenleriyle dayanışmasını artırarak, önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Dünya ölçeğinde giderek artan savaş ve kriz koşullarında, kirli, pahalı ve yok edici bir nitelik taşıyan bu projelere karşı direnmek gerektiğini belirten Aslan, şöyle konuştu:

“Nükleer karşıtları, tabandan bir demokrasi talebiyle nükleer enerjiye, silahlara, nükleer savaşa, nükleer atıklara karşı barışı talep eden, ekolojik değerleri koruyan ve toplumsal geleceğin varlık koşullarını gözeten bir örgütlenme modeli ekseninde yürüyüşünü sürdürecektir. Geldiğimiz aşamada, toplumsal baskıların tavan yaptığı, muhalif seslerin susturulduğu bir dönemde, nükleer karşıtı mücadele de etkilenmektedir. Nükleer karşıtı mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor. Haklıyız. Ancak haklı olmak yetmiyor, güçlenmemiz gerekiyor. Nükleer karşıtı mücadeleyi büyütmek için EMO Yönetim Kurulu üzerine düşeni yapmaya hazırdır.”

2015 Nobel Ödülü sahibi Svetlana Aleksiyeviç`in Çernobil ile ilgili sözlerini paylaşan Aslan, “Hayat bizi mücadeleye çağırıyor” diyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra toplantıyı yürütmek için kürsüye gelen EMO Ankara Şubesi Üyesi Erdal Apaçık, NKP çalışmaları hakkında bilgi vererek, toplantı gündemi ile ilgili katılımcıların önerilerini aldı.

“Nükleercilere Oy Yok!”

Toplantıya EMO, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tüketici Hakları Derneği, İstanbul NKP ve Sinop NKP temsilcileri ile öğretim üyesi ve avukatlar katıldı. NKP`nin önümüzdeki dönem yapacağı çalışmalar, eylemlilik süreci ve 24 Haziran seçimlerinin değerlendirildiği toplantıda şu kararlar alındı:

1-Sinop`ta halkın katılmadığı toplantı için suç duyurusunun yaygınlaştırılmasına destek sunulması,

2-24 Haziran seçimlerine dönük “Nükleercilere Oy Yok” temalı afiş, broşür ve el ilanlarının hazırlanması,

3-Aynı temaya dönük sosyal medyada kampanya düzenlenmesi,

4-Özellikle Sinop ve Mersin`de billboard ilanları verilmesi,

5-Kısa spot filmler hazırlanarak sosyal medyada yaygınlaştırılması,

6-Yaz aylarında yerel düzeyde panel, söyleşi, forum türü etkinliklerle bilgilendirmeye dönük çalışmalar yapılması,

7-Gençlik kampı düzenleyen TMMOB`ye bağlı odalarla ilişkiye geçilerek, nükleer karşıtı çalışmalar hakkında söyleşi düzenlenmesi,

8-Yaz aylarında yerel nükleer karşıtı platformlara ziyaretler yapılması, toplantılar düzenlenmesi,

9-Nükleer karşıtı platformların örgütlenme çalışmalarının sürdürülmesi,

10-Nükleer Karşıtı Kongre`nin 13 Ekim 2018 tarihinde toplanması,

11-Geçtiğimiz dönemlerde nükleer karşıtı platform yerel yürütmelerinde yer alıp, 24 Haziran seçimlerinde milletvekilli adayı olanlarla nükleer karşıtı kampanyanın ortak duyurusunun yapılması.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top