NKP Eşgüdüm Toplantısı Yapıldı

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Eşgüdüm Toplantısı Ankara‘da yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yapılan çağrı ile 5 Haziran 2010 tarihinde bir araya gelen NKP bileşenleri çalışmaları değerlendirdi. Devletlerarası anlaşma yoluyla Rusya‘ya ülkemizde nükleer santral kurdurulmaya çalışılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, önümüzdeki sürece ilişkin olarak çalışma programı hazırlandı. Toplantıda, Mersin NKP tarafından düzenlenecek miting ile Akkuyu‘da yapılacak etkinliklere destek verilmesi kararlaştırıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü‘nde gerçekleştirilen toplantıya EMO, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Metalurji Mühendisleri Odası (MMO), Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Yeşiller Partisi, Sinop Çevre Platformu, Ekoloji Kolektifi Derneği, Munzur Çevre Derneği, Yeşil ve Sol, Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hekimler Derneği (NÜSHED) ve Mersin NKP katıldı. Toplantı öncesinde yapılan oylama ile ÇMO Yönetim Kurulu Üyesi Baran Bozoğlu Divan Başkanlığı‘na, EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ateş Koç ise Divan Yazmanlığı‘na seçildi.

Nükleer Mücadele Yeni Bir Evreye Girdi”

Toplantının açılışında konuşan EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Erdal Apaçık, toplantının 5 Haziran Dünya Çevre Günü‘nde yapılmasının anlamlı olduğunu belirterek, dünyanın “nükleer bela” ve “ekonomik kriz” ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Kapitalizmin talana dayalı karakteristiğinin doğa ve insan sömürüsüyle sürdürülmekte olduğunu kaydeden Apaçık, başta enerji olmak üzere, su, tarım, madencilik alanlarında yoğun çevre tahribatlarının yaşandığına dikkat çekti.

Nükleer santrallara karşı yürütülen mücadelenin yeni bir evreye girdiğini ifade eden Apaçık, “Bilindiği gibi İran ile yapılan nükleer pazarlıkların yanı sıra Rusya ile imzalanan ikili anlaşma ile de yeni bir evreye girmiş bulunmaktayız. Tehlikeli aşama olarak gördüğümüz bu gelişmeye karşı eylem planı ve önümüzdeki dönem çalışma programını oluşturmak üzere bugün toplanmış bulunmaktayız” diye konuştu.

“Akkuyu‘da Deniz Yaşamı Tehlikede”

Türkiye‘de enerji alanının piyasalaştırılması, kamu yararının yok sayılıp sermaye taleplerinin gözetilmesi ve “ben yaptım oldu” anlayışının çevre sorunlarını giderek arttığını ifade eden Apaçık, şöyle konuştu:

“İnsan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler taşıyan nükleer santrallar yapma girişimi doğa tahribatına yol açan ve bölgenin su ihtiyacını yok sayan hidroelektrik santralları lisansları ve tarım alanlarını yok eden enerji yatırımları, madenler başta olmak üzere enerji elde etmek için orman arazilerinin yok edilmesi hemen sayılacak başlıca sorunları oluşturmaktadır. Siyasi iktidar hukuku ve yargı kararlarını hiçe saymaktadır. Nükleer enerji santralı kurulması durumunda ciddi radyo aktif tehlike olacağı bilinmektedir. Kaza olmasa bile radyo aktiflerin bölgede uzun dönemde yaratacağı tahribat söz konusudur kaldı ki nükleer santral ciddi bir soğutma suyu kullanılmasını gerektirmektedir bu da o bölgedeki deniz yaşamını yok etmektedir. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmazken ülkemizin kendi kaynakları kullanılarak Akkuyu‘da Rusya‘nın yüksek karlar elde edeceği nükleer santral sahibi yapılması çevre sorunlarını arttıracaktır.”

“Rusya Odaklı Yeni Bir Döneme Giriliyor”

Rusya ile daha önce yürütülen pazarlıklar sonucunda tek katılımcılı ihalenin sonuçlandırılmaya çalışıldığı, TMMOB‘un konuyu yargıya taşıdığı ve yargı kararıyla ihalenin iptal edilmek zorunda kaldığını anımsatan Apaçık, daha sonra “yangından mal kaçırılırcasına” Rusya ile yapılan pazarlıkların devletlerarası anlaşmaya çevrildiğini söyledi. Anlaşmanın TBMM gündemine geleceğine işaret eden Apaçık, anlaşmanın içeriğinin açıklanmasıyla korkunç bir tablo ile karşılaşıldığına dikkat çekti. Anlaşmanın, Türkiye‘deki nükleer savunucuları tarafından bile “bu kadar olmaz” denilerek tepki ile karşılandığına işaret eden Apaçık, şöyle konuştu:

“İhale sürecinde 21.6 sent olarak açıklanan fiyat ikili anlaşma ile sözüm ona ucuz bir anlaşmayla 12.35 sent gibi yüksek bir fiyattan anlaşma yapılmıştır. 1200 megavattan 4 santral şeklinde düşünülen yatırımlar için 20 milyar dolar gibi yüksek bir fiyat öngörülmektedir. 15 yıl gibi uzun bir süre de alım garantisi verilmiştir. Bütün bunların yanı sıra zaten dışa bağımlı olan elektrik enerjisi ihtiyacımız doğalgaz ile Rusya‘ya bağlı olduğumuz bir dönemde nükleer ile birlikte de tamamen Rusya odaklı yeni bir döneme girilmiş bulunulmaktadır.”

NKP‘nin yürüttüğü faaliyetlere değinen Apaçık, Ankara, İstanbul, Mersin, Samsun ve Sinop‘ta yürütülen çalışmaları değerlendirdi. NKP Yürütme Kurulu‘nun 5 örgütten oluşmasına karar verilmesine rağmen çalışmaların yalnız EMO, ESM ve JMO tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Apaçık, NKP Yürütme Kurulu faaliyetlerinin artırılabilmesi için 5 örgütün aktif olarak çalışmalara destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Mersin‘de Miting Hazırlığı

Apaçık‘tan sonra söz alan NKP bileşenlerinin temsilcileri, belirlenen gündem maddeleri üzerinde görüşlerini aktardılar. Toplantıda gelecek dönem NKP çalışmalarına ilişkin olarak aşağıdaki kararlar alındı:

“- NKP‘nin faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla web sitesi oluşturulması ve bu konuda kurumların görevlendirilmesine,

– NKP Merkez Yürütme Kurulu tarafından elektronik iletişim sürecinin güçlendirilmesine,

– Mersin NKP tarafından 26 Haziran 2010 tarihinde Mersin‘de düzenlenecek olan miting ile 7-8 Ağustos 2010 tarihlerinde Akkuyu‘da yapılacak etkinlikler başta olmak üzere yerellerde düzenlenecek tüm etkinliklere NKP Yürütme Kurulu‘nun tam destek vermesine ve etkinliklere katılım için çağrıda bulunulmasına,

– 26 Haziran 2010 tarihindeki miting ve 7-8 Ağustos 2010 tarihlerinde Akkuyu‘da düzenlenecek etkinlik ile diğer tüm faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak için Rana Arıbaş (Türkiye Çevre Platformu Yürütme Kurulu Üyesi), Bilge Contepe (Yeşiller Partisi), Metin Gürbüz (Sinop Çevre Platformu), Sebahat Aslan (Mersin NKP), Fevzi Özlüer (Ekoloji Kolektifi) ve Mustafa Cevdet Arslan‘dan (Yeşil ve Sol) oluşan bir komisyon kurulmasına ve oluşturulan komisyon tarafından NKP Yürütme Kurulu‘na bilgi aktarılmasına,

– NKP‘nin amacı, faaliyetleri ve nükleer santrallar konusunda toplumda bilinç oluşturulması amacıyla hazırlanacak yeni broşür ve afiş için NKP Yürütme Kurulu tarafından görevlendirme yapılmasına,

– Nükleere karşı yerel siyasi aktörlerin harekete geçirilmesi hedefiyle nükleer santrallara ilişkin hazırlanacak dosyanın TBMM‘ye sunulmasına,

– NKP Yürütme Kurulu‘nun EMO, ESM, ÇMO, JMO, NÜSHED, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Çevre Platformu (TURÇEP) ve Ekoloji Kolektifi‘nden oluşmasına,

– Sonuç bildirgesi hazırlanması için Divan‘ın görevlendirilmesine karar verildi.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top