NKP ÇALIŞMA PROGRAMI

29 Eylül 2012 tarihli Eşgüdüm Yürütme Kurulumu toplantısında bir araya gelen kitle örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bireysel katılımcılar, nükleer karşıtı direnişi yükseltmek için dönemsel çalışma programını oluşturmuştur.

 

Küresel egemen güç olan neoliberal kapitalizm, nükleer teknolojiyi, santral ve silahları insanlığa dayatmaktadır. Nükleer lobi, medyayı da kullanarak türlü oyunlarla ülke politikalarında nükleer santralleri vazgeçilmez tek seçenek olarak benimsetmeye çalışmaktadır. Nükleer tehlike Fukuşima örneği ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Birçok ülke yönetimi, toplumsal baskı nedeniyle nükleer programlardan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Türkiye ve örgütlü toplum ve demokrasi kültürünün zayıf olduğu ülkeler ise nükleerci lobi faaliyetlerinin de etkisi ile nükleer programlarını sürdürmekte ısrar etmektedir. Pahalı, riskli, kirli, bağımlı, atık sorunlu, kaynakları sonlu olan enerji modelleri; enerji açığı söylemiyle pompalanarak toplumsal bir ihtiyaç haline getirilmektedir.

Three Mile Island, Çernobil ya da Fukuşima’da yaşanan kazalar kamuoyundan gizlenmeye çalışılmış; münferit veya önemsiz gösterilmiştir. Açıkça görülmektedir ki; ülkeler ve kazalar değişse de iktidar sahibi olanların nükleer hevesi ve ortaya saçılan gerçeklere karşı tavırları değişmiyor. Bizler bu hevesin “tamamen duygusal” sebeplerini tahmin edebiliyoruz. Bu nedenle, sesimizi çıkarmayacağımızı sananlar aldanıyorlar.

NKP bileşenlerinin etkin ve bir arada olacağı örgütlenme araçlarını en iyi şekilde harekete geçirerecek, mücadelenin hukuki, sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar diğer alanlarda da yapılmasını, daha fazla kişinin ve örgütün bir arada hareket etmesini sağlayacak yol haritasını çıkarmak için çalışma programımızı oluşturduk.

Nükleer karşıtı mücadelenin anti hiyerarşik, bireylerin ve kurumların katılımına açık, ortak karar alma iradesini ön plana alan yerel ve merkez ayrımı yapmadan, yerel NKP’lerin güç ve iradesi üzerinde yükselen örgütlenme için kurumların ve bireyler yürütme kurullarında, komisyonlarda yer alarak yetki ve sorumluluk paylaşılarak daha katılımcı demokratik bir yapı oluşturulacaktır.

 

KOMİSYONLAR

NKP bileşen yapısının güçlendirilmesi için bir Örgütlenme Komisyonu oluşturulacaktır.

 

NKP sosyal medya araçları kullanılarak NKP gönüllüleri artırılmaya çalışılacak; eylemlerin, etkinliklerin ve nükleer gelişmelerin daha geniş bir kesime duyurulması sağlamak ve Yerel NKP’lerin, etkinliklerde, kamuoyunu aydınlatmada kullanabileceği broşür, kitap, basın açıklaması vb. dokümanlar hazırlanmak için İletişim Komisyonu kurulacaktır.

 

Hukuk mücadelesini sürdürmek üzere, öncelikli olarak Akkuyu’da kurulmaya çalışılan NGS’na karşı, hukuki süreçleri işletecek Yerel NKP temsilcilerinde görev alacağı bir Hukuk Komisyon kurulacaktır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top