JAPONYA’YLA NÜKLEER ANLAŞMAYA DUR DE

29 Ekim günü Japonya ile imzalanan ve 9 Ocak günü Meclis’te onaylanan Sinop’ta Nükleer Santral kurulmasını hedefleyen anlaşma, 24 Ocak günü Japonya Meclisi’nde onaya sunulacak. İstanbul NKP Bileşenleri 22 Ocak 2014 günü Saat: 16:00’da Levent’te bulunan İstanbul Japonya Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması yaparak, Japon milletvekillerine bir mektup gönderdiler. Kirlenmemiş bir avuç Sinop toprağı ile birlikte Konsolosluk yetkililerine teslim edilen mektup, Japon Meclisi’nin Türkiye ile yapılan anlaşmayı onaylamamasını talep ediyor, halkımızın büyük bir bölümünün nükleer santralları istemediğini ve Anadolu toprakları üzerinde nükleer santrallara ve nükleer silahlara izin vermeyeceklerini belirtiyor. 

Çevre örgütlerinden, meslek odaları ve sendika temsilcilerinin yanında bireylerin katılımıyla oluşan İstanbul Nükleer Karşıtı Platformu bileşenlerinden Oya Koca’nın okuduğu basın açıklaması aşağıda yer almaktadır.

BASINA VE KAMUOYUNA,

Türkiye’nin en geniş çaplı çevre hareketini temsil eden Nükleer Karşıtı Platform olarak Japonya ve Türkiye kamuoyunu uyarıyor ve politikacılarına sesleniyoruz: Türkiye ile Japonya arasında Mayıs ayında imzalanan hükümetler arası nükleer anlaşma yırtıp atılmalıdır.

Daha çok kar etmek uğruna, nükleer atıklarla, nükleer silahlarla kirlenmiş, Çernobil ve Fukuşima felaketlerini yaşamış dünyamızın biraz dahaa kirlenmesini, canlı yaşamına daha fazla zarar verilmesini istemiyoruz. Nükleer tehlikeyi çok iyi tanıyan Japon Parlamentosu Türkiye halkı ile dayanışma içerisinde olmalı; halkımıza zarar verecek bu anlaşmayı onaylamamalıdır. Japon yöneticilerinin önceliği, nükleer ihracat peşinde koşmak değil, Fukuşima felaketi ile ortaya çıkan kirliliği temizlemek olmalıdır.

Hiroşima ve Nagazaki’de nükleer silahlanmanın en acı boyutunu yaşamış Japonların, nükleer silah malzemesi plütonyumu uluslararası ticarete açan, adı barışçıl olmasına rağmen nükleer silahlanmaya göz kırpan bu anlaşmayı Türkiye ile imzalamasını çok tehlikeli buluyoruz.

Yüzlerce yıl etkisi olacak bu nükleer anlaşma, TBMM’de sadece birkaç dakikada onaylandı. AKP vekilleri, halkın geleceğini değil, rüşvet almakla suçlanan politikacılarının geleceğini kurtarmakla meşguller. Bağımsız ve onurlu yaşayalım diye uğruna dedelerimizin ninelerimizin hayatlarını verdiği Anadolu toprağı, sonsuza dek kirliliğe terk edilmek üzere ve TBMM vekilleri işin ciddiyetinin farkında bile değil.

Dünyamız ve Türkiye halkı yıllar boyu sürecek radyasyon riskiyle baş başa bırakılırken dayatma ve antidemokratik süreçler kullanılıyor. Beş on yıllık hükümetler geçici, Anadolu toprakları kalıcıdır. Bizler nesiller boyu sağlıklı bir şekilde burada yaşamımızı sürdürmek istiyoruz.

Güzel Sinop’un temiz ve verimli toprağını Japonlara saygıyla takdim ediyoruz.
Bu anlaşma onaylanırsa, günün birinde tıpkı Fukuşima’da olduğu gibi Sinop’un da radyoaktivite ile kirletilmesinde Japonlar vebal altında kalacak. Yakında Türk-Japon nükleer anlaşmasını ele alacak olan Japon meclisindeki 480 vekile Sinop toprağıyla birlikte bir mektup gönderiyor, bu anlaşmayı onaylamamalarını istiyoruz.

Japon vekiller sanmasınlar ki nükleer enerji projeleri halkın desteğini almıştır. Biz bu toprakların insanları, Sinop’ta ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinde nükleer santrale ve silahlanmaya izin vermeyeceğiz.

Kızılderili Şefi Seattle’in, yüz elli yıl önce Amerikan Başkanına yazdığı mektupta ilettiği mesajında dediği gibi:
“Toprağa ne olursa toprağın çocuklarına da aynısı olur. Ayaklarınızın altındaki toprak atalarınızın külleridir, atalarımızın ruhları ile doludur. Toprağa ne olursa, toprağın çocuklarına da aynısı olur. İnsan toprağa tükürürse kendi suratına tükürmüş olur. Çünkü biliyoruz ki, toprak insana değil, insan toprağa aittir, bunu iyi biliyoruz. Kan nasıl bir aileyi birleştirse, her şey de öyle birbirine bağlıdır. Toprağa ne olursa toprağın çocuklarına da aynısı olur. Yaşamın dokusunu insan yaratmadı, o, dokunun içinde yalnızca bir iplikçiktir. Siz o dokuya ne yaparsanız aynısını kendinize yapmış sayılırsınız.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top