HİROŞİMA’DAN FUKUŞİMAYA …. NÜKLEERE TESLİM OLMAYACAĞIZ.. GELECEĞİMİZİ KARARTMAYACAĞIZ..

 70 yıl önce ; II. Dünya Savaşı’nın son aşamasında 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 08:15’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Uranyum-235 tipi atom bombası “Little Boy” (Küçük Oğlan) ile Hiroşima’da gerçekleştirdiği saldırının üzerinden 70 yıl geçti. Bu ilk bomba bir anda 92 bin kişin ölümüne neden olmuş, açığa çıkan radyasyon dolayısıyla da 1950 yılından itibaren 200 bin kişi daha hayatını kaybetmişti. Üç gün sonra ABD bu sefer Nagasaki’ye bir plütonyum bombası atmış ve yerden 6 kilometre yükseğe kadar çıkan dumanlar oluşmuştu. Nagasaki’deki bomba yüzünden ilk anda 70 bin kişi öldü, on binlerce insan da ilerleyen yıllarda nükleer serpinti sonucu hayatlarını kaybetti. En az bu kadar insan da çeşitli hastalık ve sakatlıklarla yaşadı yıllarca. Tarihe ilk nükleer saldırı olarak geçen Hiroşima’da yaşanan felaket sonrasında nükleer silah denemeleri, nükleer santral teknolojisi, dünyada sayısı artan nükleer santraller, nükleer kazalar ve Çernobil, Fukişima ile etkileri hala devam eden felaketler Gelişmiş ülkelere ders oldu ancak Ülkemiz yetkililerine ders olmadı.. Ülkemiz de bugün Sinop’ta, Akkuyu’da belirsiz bir nükleer felakete sürükleniyor… Bugün yaşananlardan ders almayan sistem; ülkemizi doğal varlıklarımızı, yaşamlarımızı “enerji ihtiyacı” ve “ mutfak tüpünden daha az tehlikeli” gibi yalancı argümanlarla nükleer maceraya sürüklüyor.. “Dünya’da özellikle Fukişima Felaketinden sonra nükleer santraller üzerinde yaşanan süreçler, gelişmiş ülkelerin santralleri kapatması ve alternatif enerji kaynaklarına yönlenmesi süreci ne yazık ki bizim ülkemizde tam tersine süreçlerle yaşamlarımızı ve geleceğimizi tehdit etme noktasındadır.

Bugün ülkemizde yapılması planlana nükleer santraller ile ilgili sahte imzalı ÇED Raporları, irdelenmeyen çevresel etkiler, inşaat başladıktan sonra alınan ruhsatlar vb. ÇED ve Hukuki süreçlerinde yaşanan uygunsuzluklar, kentlerimizde büyük billboardlarda gördüğümüz ; nükleer santralleri öven bunu çocuklarımızı, geleceğimizi alet ederek yapılan reklamlar..

Nükleer santrallerin tehlike yaratmayacağını savunanlar Kentimizde Gaziemir’de ortaya çıkan ve sadece nükleer santrallerden çıkabilen Eu252 nükleer atıklara halen çözüm bulamamışlardır. Tesis alanında tespitinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugüne kadar temizlenemeyen atıklar halen orada durmakta ve yaşamlarımızı tehdit etmektedir. NKP İzmir Bileşenleri olarak Mayıs Ayında Gaziemirde bulunun tesis alanının yanında Emrez Mahallesinde gerçekleştirdiğimiz panelde de hepimizin gördüğü gibi; alan çocukların oyun alanı olarak kullanılmakta, güvenlik önlemi vb. çalışma bulunmamaktadır. Son olarak alanda yapılacağı belirtilen temizlik çalışması ile  ilgili ÇED sürecinin işletilmediğine dair alınan mahkeme kararları; çalışmaların durdurulması ve yapılan tüm uyarılara rağmen sorun çözümsüz olarak İzmir Kentinin problemi olmaya devam etmesi Ülkemizin Nükleer Santral Macerasında karşılaşacağı riskleri nasıl çözemediğinin de en önemli göstergesidir. Yanı başımızda Manisa Köprübaşı’nda; Aydın Söke Kisir Köyünde terk edilmiş uranyum madenlerinden yayılan yüksek radyasyona çözüm üretmemekte, o bölge halkı kanserle savaşırken, toprağımız suyumuz her gün daha çok kirlenmektedir. 30 Mart 2015 pazartesi günü bölgesel olarak ve 31 Mart 2015 salı günü tüm ülkede elektrik kesintisi yaşandığında kurulu gücümüz 70.000 MW mertebesinde, üretim gücü 43.000MW ve tüketim 34.500 MW olarak gerçekleşiyordu. Elektrik enerjisinin ülke genelinde tek elden yönetilememesi nedeni ile elektrik kesintisine yol açacak ihmalkarlık ortaya çıktı. Elektrik kesintilerinin sebebini açıklayamayan, ülkemizin enerji politikalarını yönetemeyen, yürütme becerisine sahip olmayanların Nükleer Santral ile ilgili verdikleri güvencelere kim inanır.. Nükleer kazanın oluşma riskini mutfak tüpüyle kıyaslayıp, yarattığı etkiyi görmezden gelenler Türkiye’yi nükleer çöplüğe dönüştüremeyecekler!

Bilindiği gibi Fukişima Nükleer Santral kazası, bir deprem sonrası ortaya çıkmıştır. Topraklarının % 92 si deprem bölgesinde olan ülkemizde de benzeri bir felaketin yaşanmayacağına hiç kimse garanti vermez. Çoğu büyük felaketin, çok küçük ihmaller ya da dikkatsizlikler sonucu ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Hiroşima’da,Çernobil`de, Fukuşima`da yakılan ağıtlarla dökülen gözyaşına, Akkuyu için dökülecek gözyaşları eklenmesin… Nükleer Enerji Santrallarının gereksizliği, yanlışlığı konusunda konuşmaktan, anlatmaktan, sesimizi duymayan iki adım ötemizdeki “karar vericiler”in, etkili ve yetkili insanların aymazlığını deşifreetmekten asla yorulmayacağız..

Bilinmelidir ki susmayacağız, bu yolda yorulmayacağız, bu karşı duruş, bu mücadele bu ülke topraklarından nükleer tehlike yok olana kadar sürecektir. Bizler ne bu ülkede, ne de Dünya üzerinde Nükleer Santral istemiyoruz… Biz üretebildiğimiz kadar değil, bize yetecek kadar enerji istiyoruz… Biz bu Dünya üzerinde insana yakışan biçimde ve Dünya`ya saygılı, çevreye olan sorumluluğumuzun farkında olarak yaşamak istiyoruz…

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…

Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri

PLATFORM BİLEŞENLERİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası

TMMOB İç Mimarlar Odası

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya Müh. Odası Ege Böl.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar Odası

TMMOB Orman Mühendisleri Odası

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

İzmir Barosu

İzmir Diş Hekimleri Odası

İzmir Tabip Odası

İzmir Veteriner Hekimler Odası

Çağdaş Gazeteciler Derneği

Çağdaş Özürlüler Yaşam Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

DİSK

KESK

Mülkiyeliler Birliği

TEMA Vakfı İzmir Gönüllü Temsilciliği

Ege Çevre ve Kültür Platformu

Küresel Isınma İzmir Çalışma Grubu

Kaçkar Kültür ve Dayanışma Derneği

Sinoplular Yard. Day. ve Kültür Derneği

CHP

EMEP

ÖDP

SDP

YSGP

TKP

Ege Su Platformu

Kent Konseyleri

Halkevleri

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top