HİROŞİMA KIRIMININ 73. YILDÖNÜMÜNDE NÜKLEER SİLAHLARIN YASAKLANMASINA DOĞRU

73 yıl önce insanlık o zamana değin görülmemiş bir kitle kırım silahının hedefi oldu. 2. Dünya Savaşı`nın sonuna doğru, Birleşik Krallığın onayını alan Amerika Birleşik Devletleri emperyalist hegemonyası için, 6 Ağustos 1945 günü Hiroşima`ya atılan 4 ton ağırlığında ve 15 kiloton etkisindeki taktik atom bombası ile 70.000 kişiyi öldürmüş, bir o kadarını da yaralamıştır. Üç gün sonra Nagazaki`ye atılan 20 kilotonluk taktik atom bombasıyla da 74.000 kişi ölmüş ve 75.000 kişi yaralanmıştır. Daha etkili olması amacıyla havada patlatılan bombalarla her iki şehir tamamen tahrip edilmiş, doğal çevrede yaşam olanaksız hale gelirken, radyoaktivite yıllar boyu yaşamı tehdit etmiş, hayatta kalabilen insanlardan yüz binlercesi sakatlıklar, yanıklar, sistemik hastalıklar ve kanserlerle yaşamlarını sonlandırmıştır. Olumsuz etkileri günümüzde hâlâ devam etmektedir.

Böylesi bir felaketin bir daha yaşanmaması ve nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması hedefi için toplumcular, barışseverler, bilim insanları, aydınlar ve uzmanlar on yıllardır mücadele etmektedirler.

Nükleer Silahsızlanma Anlaşmasının kabulü için öncülük yapan, dünyada 100`den fazla ülkeden sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ve Türkiye`nin NÜSED üyeliği tarafından temsil edildiği ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Kampanyası) 2017 Nobel Barış Ödülü`ne layık görülmüştür.

Nükleer savaşın kazanan tarafı olmayacağını, tek korunma yolunun bu silahların tamamen yasaklanması olduğunu vurgulayan ve bütün ülkelerde yürütülen “Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Kampanyası” (www.icanw.org) bilgilerine göre, halen dünyada 9 ülkede, çoğu Japonya`ya atılanlardan defalarca güçlü 15.000`e yakın nükleer silah bulunmaktadır. ABD ve Rusya`nınkilerden 1800 kadarı, karşılıklı uyarıyla derhal ateşlenen yüksek alarm durumundadır. Büyük bir şehir üzerinde patlatılacak tek bir nükleer başlık milyonlarca insanı öldürebilir, kalıcı etkileri on yıllarca sürebilir. Amerikan Bilim İnsanları Fedarasyonu`nun (FAS) verdiği bilgilere göre ABD 6800, Rusya 7000, Birleşik Krallık 215, Fransa 300, Çin 270, Hindistan 110-120, Pakistan 120-130, İsrail 80, Kuzey Kore 10`dan az nükleer silaha sahiptir. Bunların yanı sıra, “genişletilmiş nükleer caydırıcılık” politikasıyla ABD`ye ait B-61 taktik nükleer silahları NATO kapsamında beş Avrupa ülkesine (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye) yerleştirilmiştir. Bütün bu nükleer silahlar, bulundukları ülkeler ve bölgelerdeki insanların yaşamı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Dünya uluslarının üçte ikisi 7 Temmuz 2017`de Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması`nı kabul etmiştir. Bu tarihsel anlaşma nükleer silahları ve onlarla ilgili bütün etkinlikleri yasaklamaktadır. Anlaşma, 50 ülkenin resmen imzalaması ve parlamentolarında onaylaması sonucunda uygulamaya girmesiyle, hukuksal bağlayıcılığı altındaki bütün ülkelere nükleer silahları geliştirme, deneme, üretme, taşıma, bulundurma, stoklama, kullanma ya da kullanma tehdidinde bulunma ya da sınırları içinde yerleştirilmesine izin verme yasağı getirmektedir. Nükleer silahlara sahip olan ülkelerle birlikte topraklarında NATO çerçevesinde ABD nükleer silahlarını barındıran ülkeler ki maalesef Türkiye de bunların arasındadır, oylama oturumunu boykot ederek anlaşmaya direniş göstermişlerdir. Nükleer silahsızlanma yanlısı söylemine karşın Türkiye, BM oylamalarında genellikle NATO ülkeleriyle birlikte hareket etmektedir.

Emperyalizmin saldırgan gücü olan NATO, ulusal ve bölgesel güvenliği tehdit etmektedir. Türkiye`deki ABD-NATO nükleer silahlarının derhal geri çekilmesi barış ve demokrasi güçlerinin acil talebidir. Aynı işlem NATO nükleer silahlarını barındıran bütün Avrupa ülkeleri için yerine getirilmelidir. İncirlik Üssü, bölge istikrarsızlığının odağı haline gelen yabancı güç ve silahlardan derhal arındırılmalı, ulusal güvenliği ve bölge barışını koruyan niteliğe kavuşturulmalıdır.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) olarak, Hiroşima Kırımının 73. yıldönümünde dünya barış ve demokrasi güçleriyle birlikte uluslararası nükleer silahsızlanma kampanyasını destekliyoruz.

Ülkemiz ve dünya hükümetlerine sorumluluklarını hatırlatıyor, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması`nı samimiyetle destekleyerek onaylamalarını istiyoruz.

Mayıs 2018`de ertelenen Birleşmiş Milletler Nükleer Silahsızlanma Yüksek Düzey Konferansı`nın toplanması konusunda çaba harcanmasını istiyoruz.

Yarattığı çok yönlü tehlikeler ile nükleer silahlara geçiş birikimi oluşturduğu kabul edilen nükleer enerji santrallarının yapımından vazgeçilmesini istiyoruz.

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

6 Ağustos 2018

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top