SİNOP’TAN İKTİDARA SESLENİYORUZ; DOĞANIN TALANINA SON VER!

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) TBMM gündemindeki Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin, 17 Kasım 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Torba Kanun’un kamusal hiçbir yararı olmadığına işaret edilen açıklamada, şirketlere yeni imtiyazlar sağlandığı vurgulandı.

BASINA VE KAMUOYUNA;

SİNOP’TAN İKTİDARA SESLENİYORUZ; DOĞANIN TALANINA SON VER!

Değerli basın Emekçileri Sevgili Sinoplular;

Enerji Piyasası Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bu gün TBMM Genel Kurulu’na geliyor.Bu “torba yasa teklifi” iktidarın “Ali Cengiz oyunları” nın bir devamıdır. Komisyondan türlü dalavere ile meclise indirilen torba kanunun özellikle 6. Maddesi başta olmak üzere tüm maddeleri sermayeyi, tüm yandaş şirketlerini daha fazla korumak ve kollamak için hazırlanmıştır.

Sözde Yasa teklifinde kamusal hiçbir yarar yoktur, doğanın geri dönülmez biçimde bozulmasına yol açacağı da kesindir. Halk İşsizlikle, Pandemi ve Depremle baş etmeye çalışırken iktidar şirketlere yeni imtiyazlar sağlama peşindedir.

Kanun teklifini komisyona getiren Bakan ve AKP’li milletvekillerinin şu sözleri bir itiraf niteliğindedir: “Öncelikle, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 5 ayrı maddesinde yapılan düzenlemeler ile tamamen, yatırımcı ve işletmecilerimiz lehine birtakım kolaylıklar getirmeye çalıştık…” Evet, açık biçimde doğayı sermayeye peşkeş çekeceklerini söylüyorlar. Değişiklikleri destekleyecek tek bir bilimsel bilgi, rapor yoktur, çünkü bu düzenlemelerin tek amacı bir grup “yandaş”ı daha fazla zengin etmektir.

Yıllardır ormanları, dereleri, kıyıları, tarım alanlarını yani tüm doğal ve kültürel varlıkları talan eden AKP bu hamlesiyle Ülkenin geleceğini yok etmeyi planlamaktadır.

Torba Yasa;Doğa ve Yaşamı yok edecek!

Doğa’nın talanının Yasa’da nasıl gerçekleşeceğini bir bir sıralayalım:

YEKDEM’e (Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması) sınırsız yetkiler sağlanmaktadır. Bu yetkiler artık çocukların bile zararını bildiği  HES’lerin çok daha fazla artışına neden olacaktır. İktidarın bugüne değin el koyamadığı ne kadar su ve tarım alanı varsa sermayeye devredilecektir. Bütün bunları da Giresun’da son yaşadığımız felaketin üzerine yapmayı planlamaktadır. YEKDEM’in büyük ölçekli JES, RES ve GES’lerle doğaya zarar verilmesine nasıl aracılık ettiğini biliyoruz, şimdi bu zararlar kat be kat artacaktır.

Değerli basın Emekçileri Sevgili Sinoplular;

Siyasi İktidar Sinop’u Radyaktifatık çöplüğü ne dönüştürmek istiyor!

Hepimiz biliyoruz ki; Japonya ile AKP hükümeti Sinop/İnceburun Yarımadasına Nükleer Santral yapmak için 2013 yılında Hükümetler arası sözleşme imzalanmıştı. Maliyet analizini bahane eden Japonya Projeden çekildiğini resmen açıklamasa da bu işin içinde Japonya yok! Ama Japon şirketleri adına düzmece ÇED raporu düzenlendi. Bizler Bu raporu yargıya taşıdık. Dava Samsun İdare mahkemelerinde görülecek. Bizler Ne Sinop’ta Ne Akkuyu’da Nede Türkiye’nin bir başka yerinde Nükleer Santral yapılmasına izin vermeyeceğiz.

Biokütle Enerji Santrallerinin (BES) yasada yer almasının Sinop için anlamı nettir. Nükleer santralleri yapmadan santral arazilerine atıkları gömen, Avrupa’nın radyoaktif atığı ile doğayı zehirleyen zihniyetbunaek olarak Araba lastiği ve Petro kimya ürünleri ile doğayı tahrip etmeyi planlamaktadır. Lastik ve benzeri, genel bir çöp sözü olacakların habercisidir. Bu santrallerin nasıl zehirli gazlar ürettiğini biliyoruz. Bu atıklar büyük miktarda sera gazı da üretmektedir, iklim değişiyor diye dünya ayakta iken iktidar gözümüzün içine baka baka bize “yenilenebilir enerji” masalı anlatmaktadır.

Jeotermal Enerji Santralleri (JES) en az Termik ve Nükleer Santraller kadar zararlıdır, toprakları ve suları zehirleyen bu santraller için iktidar “Yenilenebilir Enerji” başlığını seçmiştir. Yasa ile Jeotermal alanların ihale sürecini hızlandıracak, Jeotermal Enerji Santrallerinin sayılarının artmasına yol açacaktır. Özellikle Aydın,Manisa, Çanakkale/ Gürpınar ve Tuzla’da doğaya ve tarım alanlarına, bölgede yaşayan Halk’a ciddi anlamda zarar veren JES’ler daha da artacaktır.

Her türlü denetimden muaf yeni enerji şirketleri kurularak, Lisanssız Üretim ve Geçici Ruhsatla üretim ile enerji dağıtım şirketlerine, maden şirketlerine yeni “kıyak”lar yaratılacaktır.  Pandemi sürecinde bile ihale yapmaktan vazgeçmeyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Halkımıza İBAN numaraları gönderirken, şirketlerin ihalelere katılımı kolaylaştırmak için, borçlarını ödeme ispatı zorunluluğunu da kaldırmakta, ödemelerde çeşitli kolaylıklar sağlamaya çalışmaktadır.

“Acele Kamulaştırma” dendiğinde artık, özel ve tüzel kişilerin veya hazine arazilerinin şirketlere devri olduğunu anlıyoruz. Bu yasa ile artık Hukuk tamamen ortadan kaldırılarak, önlerindeki engel olan son küçük taşlar da temizlenmeye çalışılmaktadır.

Torba Yasa teklifinin pek çok yerine yerleştirilmiş; “Cumhurbaşkanı’nın yetkisindedir” sözleri ile anladığımız,  petrol, doğal gaz, madencilik alanında kurulu şirketlerin her türlü denetim mekanizmasından ve yükümlülüklerden uzak şekilde Türkiye’de faaliyette bulunmalarıdır. Bu ülkede Cumhurbaşkanı’na karşı dava açıp da kazanan bir kişi bile yoktur.

Daha fazla “Doğa’nın talanına izin vermeyeceğiz”

Bugün ülkenin pek çok yerinde halk sokaktadır, Doğamızı “rant ve sermayenin çıkarları uğruna daha fazla tahrip etmenize izin vermeyeceğiz” çığlıkları her yerden yükseliyor. Biz yaşamı Doğayı savunanlar, işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, kentliler ve köylüler “yeter artık” demek için alanlardayız. Bu talanı durdurmaya kararlıyız, yol yakınken;ENERJİ VE MADEN TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN!

Bugüne kadar güç sınırı olmaması nedeniyle sayısı oldukça fazla şirkete destek sağladığı bilinen ve şirketlere sermaye aktaran “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM)” kapsamı daha fazla genişletilerek Karadeniz’in derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının daha da artmasına neden oluyorsunuz!

  • Tüm yetkililere sesleniyoruz Torba Yasa Teklifini Geri Çekin!
  • Sinop Nükleer Çöplük Olmayacak!
  • Sinop Atık Çöplüğü Olmayacak!
  • Nükleere İnat Yaşasın Hayat!
  • Nükleer sizin olsun Sinop bizimdir.

SİNOP NÜKLEER KARŞITI PLATFORM                                                                   YÜRÜTME KURULU

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top