NÜKLEER KARŞITI PLATFORM KONGRE DİVAN TUTANAĞI

Nükleer Karşıtı Platform Kongresi 9 Mart 2014 Pazar günü saat 10:00 da Sinop Aşıklar Düğün Salonunda Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Sinop NKP bileşenlerinden 150 ye yakın temsilci katılımıyla ve;

  • Açılış
  • Divanın oluşumu
  • Sonuç Bildirgesi Komisyonu oluşturulması,
  • Merkez ve Yerel NKP Sunumları
  • NKP  Dönem  Değerlendirmesi
  • NKP Çalışma Programının oluşturulması
  • NKP Yürütmenin Oluşturulması

 gündemiyle toplandı.

Sinop’ta yitirdiğimiz Öner, Soner, Güneş ve Noyan Özkan ile Savaş Emek ve Çernobil, Fukuşima da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Divan için verilen önerge sonrası Divan Başkanlığına Merkez NKP ‘den Erhan Karaçay, Divan Başkan Yardımcılığına Sinop NKP ‘den Ayşegül Kafkas, Yazmanlığa Mersin NKP’ den Mehmet Salıcı seçildi.

Divan Heyeti gündemi okuyarak oylamaya sundu ve gündem yukarıdaki şekliyle kabul edildi.

NKP Kongre Sonuç Bildirgesi Komisyonu’ nun Erdal Apaçık, Özgür Gürbüz, Mehmet Atay, Cömert Erdem, Metin Gürbüz ve Mert Külahçı’ dan oluşturulması kabul edildi.

NKP Yürütme Kurulu adına Erdal Apaçık bir önceki kongreden günümüze NKP dönem faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Merkezi NKP Hukuk Komisyonu adına Fevzi Özlüer hukuki süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

Merkezi NKP İletişim komisyonu adına Özgür Gürbüz iletişim alanında NKP’ nin yapıp/ yapamadıkları  hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda;

–       Sosyal medya alanının halen istenilen düzeyde kullanılamadığı ve dağınık olan sosyal medya hesaplarının merkez düzeyde kullanılan hesaplara bilgilendirmede bulunması ve desteklemesi gerektiğini,

–       Antinükleer iletişim grubunun tartışma alanı olarak da kullanılması gerektiğini, eylemlerimizi burada tartışabileceğimizi,

–       Basın açıklamalarının kısa tutularak vereceği mesaja odaklanması gerektiğini, söylemek istenilen başka bir şey için gerekirse tekrar basın açıklaması yapılmasını,

–       Görselliğin önemli olduğu, yapılan açıklamalarda muhakkak nükleer karşıtı bir görselin yer alması gerektiğini,

–       Bir medya ofisinin mutlaka olması gerektiğini ve tüm yerellerle iletişimin sağlanmasının önemli olduğu ve bir iletişim sorumlusunun olması gerektiğini,

     vurguladı.

Yerel NKP Sunumları  gündeminde;

Sinop NKP adına Emire Elmas ve Zeki Karataş

Mersin NKP adına Sabahat Aslan ,

Adana NKP adına Mehmet Mak,

İzmir NKP adına Mustafa Serdar Çınarlı,

İstanbul NKP adına Nurcan Bircan Yayla

Ankara NKP adına Hüseyin Mert Külahçı

Samsun NKP adına Mehmet Özdağ

Söz alarak yerel NKP dönem faaliyet sunumlarını yaptılar.

NKP Dönem Değerlendirmesi gündeminde öne çıkanlar ise şöyleydi;

 Sinop’ un en önemli gelir kaynağının balıkçılık olduğu (4000 in üzerinde ruhsatlı balıkçı var ) vurgulandı. Santralin en çok kendilerini etkileyeceğini bildirdiler,

 Gençliğin nükleer karşıtı hareket içerisinde aktif rol almak istediği belirtildi. Kadın ve gençlerin katılımlarının arttıracak yol ve yöntemlerin geliştirilmesi vurgulandı.

 Bilim komisyonunun  aktif olması gerektiği ve içinde Mühendisler, Hukukçular, Tabipler, …vs olduğu bir  aktif bir bilim komisyonu oluşturulması gerektiği dile getirildi.

Gaziemir için Avrupa İnsan Hakları mahkemesine dava açılması da gündeme getirildi.

Karadeniz’ in kıyı illerinde çalışmalar yürütülmeli ve aktifleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

 Üniversitelerde çalışma yürütülmesi gerektiği, ciddi eğitim çalışmalarının örgütlenerek nükleer santraller hakkında bilgilendirmelerde bulunulmasına işaret edildi.

 Japon anayasının 9. Maddesine benzer (barışçıl yöntemlerle sorunların çözülmesi…) bir çalışmanın Türkiye’de de yürütülmesi ve bir park yapılabilmesi  için çalışılması gerektiği dile getirildi.

 26 Nisanda Sinop’ ta miting talebi, Öner, Soner ve Güneş yolu için  toplanan imzalara belediyenin verdiği olumlu yanıta rağmen valiliğin  yolun ismine onay vermemesi üzerine imza kampanyasının genele yayılarak tekrar gerçekleştirilmesine.

 Gezici bir film gösteriminin örgütlenebileceği, TAEK in başbakanlığa bağlı bir kuruluş olmasından dolayı bağımsız olmadığının düzenli vurgulanması, nükleer santrallere karşı aydınların , sanatçıların vs.. imzalarının olduğu nükleer karşıtı bir manifesto kampanyasının başlatılması önerildi,

 Yerel NKP’ lerin Merkez NKP Yürütmesinde  yer almaları gerektiği vurgulandı.

 Ortak sosyal  medya hesaplarının yoğunluklu kullanılması, NKP’ nin  tüzel kişilik  olması gerektiğini vurgulayanlar ile tüzel kişilik kurulması önerilerinin NKP’ yi  bürokratikleştireceği görüşünü sunanların da olduğu kongrede  , gönüllük ilkesinin vurgulanması ve dillendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Yerellerde birden fazla NKP varmış gibi oluşan görüntülerin nükleer karşıtlığına zarar verdiği dile getirildi.

 30 Martta nükleer tehlikeye hayır demeyene oy yok kampanyasının güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

 Gençliğin nükleer karşıtı mücadelede kendi çalışmalarını örgütleyebilmesi için “nükleere karşı gençlik buluşmasının “ gerçekleştirilmesi , yürütmeyi bir makam, mevki konumundan çıkartıp , hareket olarak örgütlenme yöntemleri geliştirilmelidir denildi.

 Sinop’ta NKP bürosu açılmasının  görünür olmak açısından önemli olduğu dile getirildi.

 NKP dışında yer alanlarla da güç birliğine gidilmesi ve uluslararası nükleer karşıtları ile temasa geçilmesi dile getirildi.

 NKP Çalışma Programının oluşturulması gündeminde;

Kongrenin her yıl mayıs ayında yapılmasına önerisi kabul gördü.

 Sonuç bildirgesinin bir hafta içerisinde yayınlanmasına karar verildi.

 “Hevsel Bahçeleri” direnişine destek mesajı NKP Kongresinde kabul edildi.

 Bir önceki gündemde yer alan değerlendirme ve önerilerin yeni oluşturulan NKP Yürütmesi tarafından değerlendirerek program haline getirerek duyurulmasına karar verildi.

 NKP Yürütme Kurulunun ;

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Elektrik Mühendisleri Odası

NÜSED

Ekoloji Kollektifi

İstanbul NKP

Mersin NKP

Sinop NKP

 den oluşturulmasına karar verildi.

Nükleer Karşıtı Platform Divan Kurulu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top