SİNOP VE MERSİN-AKKUYU İÇİN TEKNİK HAZIRLIKLAR HIZLANDI // TİCARİ HAYAT/ 30 06 2006

Sinop ve Mersin-Akkuyu için teknik hazırlıklar hızlandı Sinop ve Mersin Akkuyu ‘da kurulması planlanan nükleer tesislerin altyapı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor TÜRKİYE, Sinop ve MersinAkkuyu’da kuracağı iki nükleer tesisin teknik hazırlıklarını hızlandırdı. Sinop’ta kurulacak santralin tsunami ve fırtına dalgaları karşısındaki etkilenme durumuna ait rapor bitirilirken, Mersin-Akkuyu için ise soğutma suyu deşarj modeli oluşturuldu. Türkiye, Sinop’taki santrali Güney Kore’ye, MersinAkkuyu’daki santrali ise Ruslara yaptırmayı planlıyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) 2009 Yılı Faaliyet Raporu’nda ‘Nükleer Teknoloji Merkezi Çalışmaları Kapsamında Yürütülen Faaliyetler’ başlığı altında Sinop ve Mersin-Akkuyu’daki teknik hazırlıklara geniş yer ayrıldı. Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi’nin kurulmasına yönelik başlatılan çalışmalara 2009’da da devam edildiği ifade edilen raporda, çalışmalar 8 başlık altında anlatıldı. Sinop’un tesis alanı ve yakınlarındaki tsunami, fırtına dalgaları, yağış ve taşkın etkilerinin ne olabileceğinin görülmesi için ODTÜ’de araştırma gerçekleştirildiği ve ara raporun sunulduğu belirtildi. Çevresel izleme çalışmaları kapsamında tesis sahası olarak öngörülen Sinop-Yalancıgerme’ye yaklaştıkça yoğunlaşan, sahadan 80 km kadar genişleyen noktalardan içme suları, deniz, nehir ve göl suları, toprak, yem, karasal ve sucul bitkilerden örnekler alındığı, ilgili raporun 2010 yılında yayımlanacağı anlatıldı. Sinop’ta ayrıca zemin yönünden inşaat uygunluğunun incelendiği jeofizik etütler de yaptırıldı. Ayrıca Sinop’ta hidrolojik, meteorolojik, deniz suyu karakteristiği, çevresel etüt çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Sinop’ta insan kaynaklı dış olaylara ilişkin rapor kapsamında ise saha yakınında güvenliği tehdit edebilecek potansiyele sahip tehlikeli madde üreten, depolayan, kullanan tesisler belirlendi. Mersin-Akkuyu sahasında ise çevresel izleme faaliyetleri kapsamında yüzey ve yeraltı suyu, içme suyu, toprak, hava, bitki, gıda, vb. çevresel ortamların radyolojik ve radyolojik olmayan kirlilik yüklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmanın 2009’da da sürdürüldüğü ifade edildi. Bölgede meteorolojik ölçüm programı başlatıldığı anlatılan TAEK’in faaliyet raporunda, buraya bir meteoroloji istasyonu kurulduğu bildirildi. Bölgenin faunası ve sucul florası için başlatılan çalışmaların ODTÜ tarafından bitirildiği kaydedilen raporda, Akkuyu’nun soğutma suyu deşarj ünitesi ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Kurulması planlanan tesisin soğutma suyu deşarjının su kütlesi içindeki dağılımının zamana bağlı, 3 boyutlu olarak incelenmesini mümkün kılan, birden fazla noktada farklı debi, yoğunluk ve sıcaklıklardaki deşarj durumlarında sonuç alınmasına yönelik bir modelinin ODTÜ tarafından geliştirildiği ifade edildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top