SAVAŞA VE NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU’NA HAYIR!

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri, 1 Mart 2022 tarihinde Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi’nin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilmesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. “Geçmişi defolu, geleceği şüpheli nükleer mevzuat ülkemizin felaketi olabilir” denilen açıklamada nükleer santral projelerinin iptal edilmesi, Nükleer Düzenleme Kurulu’nun kapatılması istendi.

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI

SAVAŞA VE NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU’NA HAYIR!

Tüm dünya 25 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri saldırıyla sarsılırken, AKP’li 93 milletvekilinin imzasını taşıyan Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu. Nükleer Düzenleme Kanunu teklifi 28 Şubat 2022 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonu’nda, 1 Mart 2022 tarihinde sabaha karşı da Ana Komisyonda kabul edildi.

NDK İçin Bu Telaş Neden?

Çünkü bu kanun teklifinin geçmişi nükleer mevzuatımız ve ülke yönetim sistemi açısından skandaldır. Yasama ve yürütme kuvvetleri arasında denetleme ve kısıtlama mekanizmasını ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine ilişkin Anayasa değişikliği Temmuz 2018’de yürürlüğe girdi. Bu sistemin ilk kanun hükmünde kararnamelerinden biri olan 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 2 Temmuz 2018’de yayımlandı. 702 sayılı NDK KHK’sı aceleyle düzenlenirken unutulan hususlar altı ay sonra 7164 sayılı kanunla tamamlanmaya çalışıldı. Ancak 7164 sayılı kanun Ana Muhalefet Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine (AYM) götürüldü.

Bilindiği üzere AYM 9 Mart 2021 tarihinde; “Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine ilişkin konular ile bu alanda yetkili bir kurum kurulması 7142 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtilen Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı kapsamında değildir” diyerek, hem 7164 Sayılı kanunla yapılan düzenlemeyi, hem de 702 sayılı NDK KHK’sını tümden Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Ancak iptal hükümlerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Bu arada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) kapatıldı. Nükleerde denetimsizlik, Akkuyu Nükleer Santralı temelinde çatlaklar oluştuğu ve bunların kapatıldığı haberlerinin basına sızmasıyla ortaya çıkmış oldu.

 Geçmişi defolu, geleceği şüpheli nükleer mevzuat ülkemizin felaketi olabilir.   

AYM’nin NDK Kanun düzenlemesi için verdiği süre 9 Mart 2022 tarihinde doluyor, telaş ve keşmekeşin altında yatan sebep budur.

 NDK Kanun teklifinde en az on adet uluslararası anlaşmaya atıf yapılıyor. Bir günde atıf yapılan bu anlaşmalarının neler olduğu, ülkemizin nasıl bir yükümlülük altına sokulduğunun anlaşılması mümkün değildir.

Nükleer enerji gibi milyonda bir risk analizlerinin bile defalarca akademik düzeyde bilimsel yöntemlerle değerlendirmesi gereken bir konunun ciddiyetten uzak ve telaş içerisinde; kamu denetimi ortadan kaldırılarak tamamen ticari bir konu haline getirilmesi ülkemizin felaketi olabilir.

Toplumun genelini ilgilendiren, gelecek kuşakları riske sokan nükleer santral gibi projeler ve tüm yasal düzenlemeler meclislerdeki salt çoğunluğa dayanarak, asgari demokratik yönetim ilkeleri; saydamlık, açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik değerleri göz ardı edilerek belirlenemez. Nükleer santral projeleri iptal edilsin, Nükleer Düzenleme Kurulu kapatılsın.

Emperyalizmin sömürü düzenine hizmet eden tüm savaşların insanlık suçu olduğu gerçeğinden hareketle, “Yurtta barış dünyada barış” çağrısını yineliyoruz.


Nükleere İnat Yaşasın Hayat!

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BİLEŞENLERİ

2 Mart 2022

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top