NÜKLEER KARŞITI PLATFORM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu, 26 Ocak 2011 tarihinde 16 Ocak 2011 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen Nükleer Karşıtı Platform Eşgüdüm toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi ve programlanması gündemiyle toplandı.

Toplantıya, KESK-Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve EMO Ankara Şube temsilcileri katıldı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

1) NKP Eşgüdüm toplantısında Çernobil’ in yıl dönümünde merkezi bir miting yapılması kararı üzerine; merkezi mitingin 24 Nisan 2011 de İstanbul da yapılmasına .

2) Mersin Akkuyu da 16 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında öğrenci kampı düzenlenmesine, Demokratik Kitle Örgütlerinin öğrenci kamplarını “Nükleer Santraller” temalı olarak bu etkinlikle birleştirmeleri için görüşmeler yapılmasına, kamp organizasyonu için Mersin NKP’ nin kampın yapılacağı yer ve ihtiyaçlar için çalışma yapmasına, kamp programının Merkez NKP tarafından yapılmasına,

3) Nükleer Santral karşıtı hukukçular toplantısının 19 Şubat 2011 de Ankara da gerçekleştirilmesine ve çağrının Merkez NKP tarafından yapılmasına,

4) NKP leri güçlendirmek amacıyla NKP Yürütme toplantılarının etkinliklerle birleştirilerek illerde yapılmasına,

5) Nükleer Santraller hakkında bilgilendirici bir broşürün Mart ayına kadar çıkarılmasına, Nükleer Santrallere karşı seçimlere yönelik ayrı bir broşürün Merkez NKP tarafından çıkarılmasına,

6) Yapılacak olan açıklamaların konfedarasyon ve birlik başkanları tarafından yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmesine,

7) http://www.nukleerkarsitiplatform.org/ sitesinin içeriğinin zenginleştirilmesi amacıyla yereller nükleer karşıtı kurum, kuruluş ve kişilerin ellerinde yer alan bilgi/belge/haber ve dökümanları Merkez NKP ile paylaşmaları için çağrı yapılmasına,

8) Uluslar arası yayınların takibi konusunda İstanbul NKP’ nin konuyu gündemine alarak çalışma yürütmesine,

karar verilmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top