NÜKLEER KARŞITI PLATFORM ÇALIŞMA İLKELERİ

Tanım:

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Türkiye’nin ve dünyanın neresinde olursa olsun nükleer enerji üretimine ve nükleer silahlara karşı çalışmalar yürüten kurum, kuruluş ve kişilerden oluşan bir buluşma zeminidir.

Nükleer Karşıtı Platform üyesi olmak için nükleer enerjiye karşı olduğunu beyan etmek ya da karar altına almak ve NKP tarafından oluşturulan metne imza atmak yeterlidir.

Nükleer Karşıtı Platform, katılıma açık, tabana dayanan, demokratik ilkelere bağlı ve yerel platform örgütlenmelerinin oluşumu yönünde çalışmalar yürütür.

Nükleer Karşıtı Platform, Türkiye’de 1970’lere dayanan nükleer karşıtı hareketin ve 1990’lı yıllarda çalışmalar yürüten Nükleer Karşıtı Platform’un devamıdır.

NKP Bileşenleri arasında dayanışma esastır. Nükleer Karşıtı Platform bileşeni olan kişi, kurum ve kuruluşlar kendi nükleer karşıtı çalışma ve kampanyalarını yürütebilir ve aynı zamanda NKP tarafından yapılacak ortak etkinlikler içinde yer alırlar. Platform bileşenleri yapacakları bağımsız etkinlikleri ile NKP etkinliklerinin çakışmamasına özen gösterirler. NKP organları, bu bağımsız ve ortak çalışmaların eşgüdümünü, duyurulmasını, desteklenmesini ve yapılan çalışmalara katılımın arttırılmasını sağlar.

Amaç:

Nükleer Karşıtı Platformun başlıca amaçları şunlardır:

  • Nükleer santraller konusunda, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmek,
  • Nükleer yanlılarının yaydığı yanlış ve yanlı bilgiler konusunda uyarıda bulunmak,
  • Nükleer santraller konusunda toplumsal bilinç ve refleks yaratmak,
  • Nükleer santraller konusunda birlikte davranacak kurum, kuruluş ve kişilerin ortak tavır almasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  • Nükleer karşıtı mücadelenin ve çalışmaların toplumda yayılmasını sağlamak,
  • Nükleer karşıtı hukuki süreçleri işletmek,
  • Nükleer silah ve denemelerin tamamen ortadan kaldırılması ve yasaklanması için çalışmak.

 

Organlar:

Nükleer Karşıtı Kongre: NKP bileşenleriyle yılda bir NKP Yürütmesi tarafından belirlenen yerde toplanır. Nükleer Karşıtı Kongre adı verilen bu taban buluşmaları politika, program ve yıllık takvimlerin oluşturulmasını sağlar. Nükleer karşıtı kurum ve bireyller Kongrenin doğal üyesidir.

 

Yürütme Kurulu: Kongrenin aldığı kararların uygulanmasını ve yapılacak işlerin koordinasyonunu sağlayan en az 5 kişi/kurum’danoluşur. Bu kurul üyeleri Kongre tarafından dönemsel olarak belirlenir. Yerel NKP’ler arası eşgüdümü sağlar. Sekreterya çalışmaları Yürütme Kurulunca belirlenecek kurum veya kuruluşlarca dönüşümlü olarak yürütülür.

Yerel NKP Kongresi: Yerelde nükleer karşıtı birey ve kurumların katılımcı olduğu, yerel düzeyde nükleer karşıtlarının buluştuğu, yerel eylem, etkinliklerin oluşturulduğu, Yerel NKP Yürütmesi seçiminin yapıldığı organdır. Yılda bir kez toplanır.

Yerel NKP Yürütmesi: NKP çalışmalarını, belirtilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda belli bir bölge, il veya ilçe bazında yerel olarak yürütür. Yerel NKP çalışmalarını yürütmek üzere Yerel NKP Kongresi tarafından her yıl en az 3 kişilik Yerel Yürütme seçilir, Yerel NKP sözcülük görevi dönüşümlü olarak yürütülür.

Komisyonlar: NKP  gönüllülük ve/veya uzmanlık gerektiren pratik işleri yürütmek üzere komisyonlar oluşturur.

Mali Durum:

Nükleer Karşıtı Platform’un mali kaynakları sadece bileşenlerinin yapacağı katkılardan oluşur. Çalışmalardan kaynaklanan giderler bileşenleri arasındapaylaşılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top