NKP İSTANBUL BİLEŞENLERİ KONGRESİ TOPLANDI

NKP İstanbul Bileşenleri Kongresi 21 Haziran 2015 pazar günü MMO İstanbul Şubesi toplantı salonunda yapıldı. Divan Başkanlığını EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Berker Özağaç`ın yaptığı kongrede, içerik, temsiliyet ve kongre çalışmalarında sorumluluk alma açılarından doyurucu bir ortam oluştu. Çok kısa bir zaman içinde yayınlanacak olan Sonuç Bildirgesi`nde de görüleceği gibi nükleer karşıtı hareket açısından yeni öneriler ve düşünceler geliştirildi, önemli kararlar alındı. Prof. Dr. Hayrettin Kılıç`ın nükleer alandaki gelişmeleri aktardığı sunumundan sonra EMO İstanbul Şubesi YK Başkanı Beyza Metin açış konuşması yaptı

Pazar sabahı saat 11.00’de başlayan Kongre’nin birinci bölümünde Prof. Dr. Hayrettin Kılıç’ın sunumu yer aldı. Kılıç sunumunda; öncelikle son 2 yılda Avrupa’da nükleer santrallar üzerine yürütülen risk ve etik tartışmaları aktararak, Avrupa’da nükleer santralların geleceğinin nükleer enerji savunucuları tarafından “endişe verici” olarak görüldüğünü belirtti.  Akkuyu’ya ilişkin onaylanan ve sonrasında hakkında çeşitli davalar açılan 3500 sayfalık ÇED Raporu’nun büyük ölçüde kes-yapıştır yöntemle oluşturulmuş ve çoğunlukla gerçeklere dayanmayan uydurma verilerle dolu olduğunu vurgulayan Kılıç, ÇED raporunda yer alan gerçekdışı bilgilerin en önemli olanlarını göstererek bu konudaki doğru verileri aktardı.

Kılıç’tan sonra söz alan Çevre Hukuku Derneğinden Av. Arif Nihat Alpsoy, Akkuyu nükleer santralına karşı açılan dava sürecine dair gelişmeleri aktardı. Dernek olarak daha önce Akkuyu nükleer santralına dava açarak önemli başarılar kazanan Odalara ve TMMOB’a teşekkür eden Alpsoy, açtıkmları davanın ÇED sürecine ilişkin değil yer lisansına ilişkin olduğunu belirtti ve bu konudaki argümanlarının çok güçlü olduğunun altını çizdi.

Bu sunumların ardından kürsüye çıkan EMO İstanbul Şubesi YK Başkanı Beyza Metin, Kongre açılış konuşması yaptı. Metin konuşmasında, bugüne kadar NKP çalışmalarına EMO olarak verilen estek ve dayanışmayı bundan sonra da en etkin bir biçimde göstermeye devam edeceklerini belirterek, nükleer mücadelenin ihtiyaçlarına daha güçlü bir yanıt verebilmek için NKP’nin de gençleşmesi ve yeni insanlara ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Konuk konuşmacılara geçilmeden önce, Sekretarya üyesi Fidan Üredi NKP İstanbul bileşenlerinin bir yıllık çalışmalarını özetle aktardı. Önümüzdeki döneme sarkan ve takip edilmesi gereken çalışmaların altını çizdi. Üredi’nin çalışma raporunu özetlemesinden sonra ilk sözü Timur Danış aldı. Danış, nükleer santrallara karşı yürütülen hukuk mücadelesinin çok önemli loduğunu ancak hukuk alanındaki başarıyla nükleer santralların yaptırılmaması arasında önemli bir aralık olduğunu bu aralığın da nükleer santral inşaatının kapısına oturarak fiilen kapatılacağını belirtti. Bu fiili mücadelede ise Akkuyu’ya senelerdir açılan ancak son iki yıldır gerçekleşmeyen çadır kampların ciddi bir önemi olduğunu, bu kamplara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra nükleersiz.org adına söz alan Pınar Demircan, nükleere karşı yapılan etkinlikler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, anti nükleer eylemlerin çeşitlendirilmesi gerekiğinin altını çizerek, 4 Temmuz’da Japonya’da Sİnop için bir miting yapılacağını, bizim de Türkiye’den bu mitinge paralel olarak bir eylem yapmamız gerektiğini belirtti. Buradana çıkarak ulusaşarı ağlara daha çok katılmanın, nükleer mücadeleyi uluslararası bir dayanışma haline getirilmesinin önemine değindi.

TEMA Vakfı’ndan ziraat mühendisi Mahmut Dündar söz alarak, nükleer kartışı haraketin son yıllarda çok kitleselleştiğini, Sinop mitingindeki gibi bir kalabalığa daha önce hiçbir çevre mitinginde rastlamadığını, bu hareketin korunması ve yükseltilmesi için, İstanbul NKP’ye önemli bir görev düştüğünü belirtti. Yerel mücadelenin önemli olduğunun altını çizen Dündar, küçük yerlerde nükleerci lobilerin daha etkili çalışmalar yapabilme olanaklarına da dikkat çekti.

Kuzey Ormanları Savunması adına söz alan Onur Akgül, nükleer santralların, yaşamımızı ve doğamızı tehdit eden en büyük mega projelerden biri olduğunu söyleyerek, iki yıldır kuzey ormanları çerçevesinde yürütülen mücadelenin bir ucunun da 3. santral sahası olarak sözü edilen İğneada nedeniyle nükleer karşıtı mücadelesiyle çakıştığını, nükleer karşıtı mücadelenin çok önemli birikim, tecrübe ve ilişki ağına sahip olduğunu gördüklerini ancak bu güç ve birikimin daha etkin olarak kullanılabilmesi için araç ve söylemlerinde ciddi bir yenilenme ve gençleşmeye yönelmesinin kritik bir önemde olduğunu düşündüklerini belirtti.

Öğle arasından önceki son konuşmacı olarak kürsüye çıkan DİSK İstanbul Sekreteri Önder Atay, nükleer santral ihalesini Ruslar’ın almasıyla nedeniyle, Rus Konsolosluğu önünde gerçekleştirdiğimiz protestoya Ruslardan gelen yanıt ise, ‘ihaleyi yapan Türk Hükümetidir, bizi protesto edeceğinize kendi hükümetinizi protesto edin’ şeklindeydi. Kuşkusuz biz NKP olarak Rusları protesto etmekte haklıydık, ancak verdikleri yanıt dikkate değer ve anlamlı bir yanıttı. Siyasi iktidarın halka saldırına karşı durmadığımız sürece bu tip protestolerın değiştirici niteliği zayıftır. Bu doğrultuda DİSK olarak, her zaman olduğu gibi sadece üyelerimiz için değil, üyelerimizin içinde yaşadığı ülkemizin de eşit, özgür, barış içinde sağlıklı bir geleceğe kavuşması için mücadele edeceğiz dedi.

Bu bölüme yetişemeyen ancak ikinci bölümde bir konuşma yapan HDP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Beyza Üstün, Meclis’te başta nükleer santrallar olmak üzere kent ve doğa yağmasıyla ilgili konularla yoğun bir çalışma yürüteceğini, yapacağı çalışmalarda NKP ile sürekli dayanışma içinde olacağını belirtti. Bugüne kadar tüm ekoloji çalışmalarında sahada yer aldığını söyleyen Üstün, yaşamımızı savunmanın esasının alanlarda verilecek mücadele olduğunu bunu için de işbirliği ve dayanışmanın etkin bir biçimde güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Öğle arasından sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci gündemde, NKP İstanbul çalışmaları değerlendirildi, önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmaların ihtiyaçları ve politikaları ele alındı. İstanbul ölçeğinde özellikle üniversite öğrencileri arasında yürütülecek çalışmaları, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, sosyal medya çalışmalarının daha da güçlendirilmesi, nükleer karşıtı haraket kapsamında yer alan dost kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi, yerel NKP’lerle dayanışmanın güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığı; NKP İstanbul bileşeni kurum temsilcileri ve bireylerin söz aldığı bu bölüm sonunda, İstanbul NKP sekretaryası yenilendi. Sekretaryada görev almak isteyen yedi kişinin ortaya çıkması sonucunda, NKP ilkeleri doğrultusunda beş kişi asıl iki kişi de yedek sekretarya üyesi olarak belirlendi. Bir sonraki kongreye kadar olan on aylık süreçte görev yapacak sekretarya üyeleri: EMO İstanbul Şubesi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Kuzey Ormanları Savunması,  TEMA, Karadeniz İsyandadır Platformu, Tüm Köy Sen ve Ali Seçer. Çalışma gruplarının belirlenmesi ve bu gruplarda çalışacak üyelerin seçilmesi bir sonraki NKP İstanbul toplantısına bırakıldı. En kısa zamanda kongre sonuç bildirgesinin oluşturularak yayınlanmasına karar verildi.

Pınar Fatoş 20150621_155317 20150621_153612 20150621_155301 20150621_153152 20150621_151945 20150621_151253 20150621_145635 20150621_145149 20150621_144456 20150621_142817 20150621_143807 20150621_132638 20150621_131647 20150621_124325 20150621_120008 20150621_115759 20150621_112257 11638123_10153368404929534_842196759_n

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top