NKP EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Eşgüdüm Kurulu toplantısı, 16 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’da yapıldı.Toplantıda NKP yapısının daha etkin kılınmasına yönelik öneriler ve bu yıla ilişkin merkezi ve yerellerde yapılabilecek eylem takvimi görüşüldü. Çernobil Faciası’nın yıldönümü olan 24 Nisan’da merkezi bir miting düzenlenmesi kararlaştırıldı.

NKP Eşgüdüm Kurulu Toplantısı‘na, Batı Akdeniz Çevre Platformu (BAÇEP), Bisikletli Yaşam, Çevre Hukuku Derneği, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Türkiye Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (DİSK-BANK SEN), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (KESK-ESM), Greenpeace, İstanbul Tabip Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Karadeniz İsyandadır Platformu, Küçükçekmece Sinoplular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mersin Barosu, Mersin NKP, Metalurji Mühendisleri Odası, İstanbul NKP, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (KESK-SES), Sosyalist Gelecek Parti Hareketi, Sinop NKP, Sinopbizim, Sol Hareket ve Ziraat Mühendisleri Odası olmak üzere 21 farklı örgüt adına 48 kişi katıldı.

Toplantıda NKP örgütlenmesine ilişkin olarak hantallaşan yapının daha dinamik hale getirilmesi vurgulanırken, farklılıklarla bir arada bulunmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. Platform örgütlenmesinin olabildiğince genişlemesi ve etkin hale gelmesi için, özellikle geniş toplum kesimlerine ulaşmak ve nükleer karşıtı bilincin yaygın hale getirilmesi gerektiği ifade edilirken, illerde platform yapıları oluşturmak için çalışmalar yapılması, platform olan illerdeki çalışmaların daha etkin hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Koordinasyonun önemine de dikkat çekilen toplantıda, illerde alınan kararların ve etkinliklerin diğer illere duyurulması istendi. İller arasında koordinasyon sağlanması için platform olan illerin düzenli toplanması ve alınan kararları NKP yürütmesine bildirmesi kararlaştırıldı.

NKP bileşeni olan yapılar içinde çalışma grupları kurulması önerilirken, çevre mücadelesi veren yapılarla nükleer karşıtı mücadelenin yan yana gelmesi üzerinde duruldu. NKP yapılanmasına destek veren çok sayıda örgüte yeniden ulaşmak için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

24 Nisan Eylemliliği

Çernobil Faciası‘nın yıldönümü olan 24 Nisan 2011 tarihinde NKP‘nin merkezi miting gerçekleştirmesine karar verilirken, merkezi mitingin yapılacağı yer olarak Mersin, İstanbul ve Ankara olmak üzere 3 il önerildi. NKP Yürütme Kurulu tarafından yer tespiti yapılmasına karar verildi.

Akkuyu Yaz Kampı

NKP Eşgüdüm Kurulu toplantısında bu yıl yaz aylarında Akkuyu‘da çadır kamplar oluşturulması önerilirken, NKP üyesi örgütler ve TMMOB‘ye bağlı odaların düzenleyecekleri öğrenci yaz kampı etkinliklerini Akkuyu‘da yapmaları için çağrıda bulunulması kararlaştırıldı. Akkuyu yaz kampının alt yapı ve olanaklarının araştırılması konusunda da Mersin NKP görev aldı.

Hukuk Mücadelesi

NKP Eşgüdüm Kurulu‘nda, hukuk mücadelesini güçlendirmek üzere “Nükleere karşı avukatlar” toplantısı yapılması, hukuki duruma ilişkin bir çalışma yapılarak Devlet Denetleme Kurulu‘na sunulması gündeme alındı.

Kampanyalar

Toplantıda, genel seçim sürecinde, “anti nükleerciler meclise girmeli” üzerinden bir kampanya yürütülebileceği belirtilirken, nükleer santral taliplileriyle ilgili de çalışmalar yapılması önerildi.

Kampanya önerileri kapsamında poster ve afişlerle destekli “Nükleere Karşı Ayağa Kalk!” önerisi getirildi.

Toplantıda, konfederasyon ve meslek örgütleri başkanlarının nükleer karşıtlığı konusundaki basın açıklamalarının etkili sonuçlar doğuracağı da dile getirildi.

NKP‘nin, www.nukleerkarsitiplatform.org sitesinin yaygın duyurusunun yapılması, verilerle düzenli güncellenmesi, bilgilendirici bir merkez haline getirilmesi ve uluslararası nükleer karşıtı mücadelenin takibinin yapılmasının da toplantının diğer başlıklarını oluşturdu.

Yerellerde Yürütülecek Çalışmalar

NKP Eşgüdüm Kurulu toplantısında, yerellerde yürütülebilecek çalışmalara ilişkin olarak da Mersin Yeşil Ovacık‘ta Mart 2011 sonunda bir miting yapılması, Sinop ve Akkuyu‘da “Yeşil Ev” projelerinin hayata geçirilmesi, panel ve söyleşiler düzenlenmesi, parklarda, çadır NKP‘ler oluşturulması ele alındı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top