NKP EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTISI 16 OCAK İSTANBUL

16 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’ da yapılan Nükleer Karşıtı Platform Eşgüdüm Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Eşgüdüm Kurulu Toplantısı’na 21 farklı örgüt adına 48 kişi katılmıştır 27 kişinin söz alarak katkı verdiği toplantıda alınan kararlar ve öneriler başlıklar halinde bölümlendirilmiş olarak aşağıdadır.

 

 

NKP Sekreteryası adına

Mehmet ATAY Erdal APAÇIK

ÖRGÜTLENME:

NKP yapısında durgunluk (atalet) olduğu, giderek hantallaşan bir yapıya kavuştuğu ifade edilmiş daha dinamik bir hale gelmesi gerektiği vurgulanmıştır. “Güven” sorunu olduğu, birbirini anlamaya ve farklılıklarla bir arada olmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Platform örgütlenmesinin olabildiğince genişlemesi ve etkin hale gelmesi için, özellikle geniş toplum kesimlerine ulaşmak ve nükleer karşıtı bilincin yaygın hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bunun için illerde platform yapıları oluşturmak için çalışmalar yapılmalı, platform olan illerdeki çalışmaları daha etkin hale getirilmesinin önemi üstünde durulmuştur.

Koordinasyon konusunun oldukça önemli olduğu, illerdeki alınan kararların ve etkinliklerin diğer illere de duyurulması, iller arasında koordinasyon sağlanması açısından önemlidir.

Platform olan illerin düzenli toplanması ve kararlarının NKP yürütmesine bildirmesi gerekmektedir.

Merkezi ya da yerel NKP bileşeni olan örgütsel yapıların kendi örgütü içinde Nükleer Karşıtı çalışma grupları kurarak, yapıların birbirini beslemesi sağlanmalıdır. Bu çalışma örgütleri sürecin içine çekilmesi açısından önemlidir.

Çevre mücadelesi veren yapılarla nükleer karşıtı mücadelenin yan yana geliş imkanları zorlanmalıdır.

Nükleer Karşıtı Platform yapılanması içinde yer alan destek veren yüzlerce örgüte yeniden ulaşmak ve bu çalışmanın içinde yer almasını sağlamak için çalışma yapmalıyız.

24 NİSAN EYLEMLİLİĞİ

Çernobil faciasının yıldönümü etkinliği için; 24 Nisan 2011 tarihinde Nükleer Karşıtı Platform’un merkezi miting gerçekleştirmesine karar verilmiştir.

Merkezi mitingin yapılması için üç il (Mersin, İstanbul ve Ankara) önerilmiş olup, konunun NKP yürütmesi tarafından sonlandırılmasına karar verilmiştir.

AKKUYU YAZ KAMPI

2011’in yaz aylarında AKKUYU’da çadır kamplar oluşturmalıyız. NKP üyesi örgütlere ve TMMOB’ye bağlı odalara düzenleyecekleri öğrenci yaz kampı etkinliklerini Akkuyu’da yapmaları konusunda çağrı yapılmalıdır. Akkuyu yaz kampının alt yapı ve olanaklarını Mersin NKP araştırmalıdır.


HUKUK MÜCADELESİ

Hukuk mücadelesini güçlendirmek üzere “Nükleere karşı avukatlar” toplantısı yapılmalıdır.

 

Hukuki bir metin oluşturularak, bir açıklama ile Devlet Denetleme Kurulu’na sunulmalıdır.

 

KAMPANYALAR

Seçim sürecinde, “anti nükleerciler meclise girmeli” üzerinden bir kampanya yürütülebilir.

Santral yapım firmalarından Toshiba’ya yönelik markayı küçük düşürücü çalışmalar yapılabilir.

Poster ve afişlerle destekli “Nükleere Karşı Ayağa Kalk!” içeriğine benzer bir kampanya olabilir.

Konfederasyon ve meslek örgütleri başkanlarının nükleer karşıtlığı konusundaki basın açıklamaları etkili sonuçlar doğuracaktır.

BİLGİ-BELGE ARŞİV

www.nukleerkarsitiplatform.org sitesinin yaygın duyurusunun yapılması, verilerle düzenli güncellenmesi, bilgilendirici bir merkez haline getirilmesi

Uluslar arası Nükleer Karşıtı mücadelenin takibinin yapılması.

YERELLERDE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR

Mersin Yeşil Ovacık’ta Mart 2011 sonu bir miting yapılması

Sinop ve Akkuyu’da “Yeşil Ev” projeleri hayata geçirmek

Nükleer Karşıtlığını güçlendirici Panel ve Söyleşiler gerçekleştirmek.

Parklarda çadır NKP’ler oluşturmak

KATILIM

BAÇEP

BİSİKLETLİ YAŞAM

ÇEVRE HUKUKU DERNEĞİ

ÇMO

DİSK-BANKSEN

EMO

ESM İST. ŞB.

GREENPEACE

İSTANBUL TABİP ODASI

JEOLOJİ MÜH. ODASI

KARADENİZ İSYANDADIR PLATFORMU

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPLULAR-KYD

MERSİN BAROSU

MERSİN NKP

METALURJİ MÜH. ODASI

NKP-İSTANBUL

SES GENEL MERKEZİ

SGPH

SİNOP NKP

SİNOPBİZİM

SOL HAREKET

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top