Divan Tutanağı

Nükleer Karşıtı Platform Eşgüdüm Kurulu Toplantısı
Divan Tutanağı

 

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Eşgüdüm Kurulu Toplantısı NKP yürütmesinin önerisi üzerine 29 Eylül 2012 tarihinde saat: 11:00’da Elektrik Mühendisleri Odası hizmet binasında aşağıdaki gündemle toplanmıştır.

 • Açılış 11.00

 • Divan’ın oluşumu

 • Merkez ve Yerel NKP Bilgilendirmeleri

 • “NKP İlkeleri” ve “ NKP Çalışma Programı” komisyon raporlarının tartışılarak karara bağlanması

 • NKP Yürütme Kurulunun Oluşumu

 • Kapanış 17.00

Erdal Apaçık’ın açılışının arkasından verilen önergeyle divan Mehmet BOZKIRLIOĞLU, Nazmi ALGAN ve Deniz ZENGİN’den oluşmuştur.

Verilen sözlü önergeyle gündeme “NKP mücadelesinde kaybettiğimiz değerler ve Nükleer kazalarda hayatını yitirenlerin anısna bir dakikalık saygı duruşu” ve “Tanışma” maddeleri eklendi.

Yapılan saygı duruşunun ardından gündemdeki tanışma maddesi işletildi. 42 farklı kurumdan veya bireysel olarak 58 kişi katıldığı görüldü.

16 haziran 2012 tarihinde Mersinde gerçekleştirilen nükleer karşıtı kongrede nükleer karşıtı mücadelede ki gerilemenin tespiti yapılmıştı.İlerki dönemlerde daha güçlü bir nükleer santral karşıtı mücadelenin nasıl örüleceği ve nasıl işleyeceği hakkında eylül ayında yapılacak bir eşgüdüm toplantısı ile platform yapısının ve organlarının belirlenmesi kararı alınmıştı. Yine kongrede eşgüdüm kuruluna taslak olması amacıyla “NKP İlkeleri” ve “NKP Çalışma Programı“ komisyonları kurulmuş ve internet üzerinden çalışmalar yürütülmüştü.

 

Eşgüdüm kuruluna yönelik Ankara ve İstanbulda yapılan yerel çalıştaylardaki değerlendirmeler eşgüdüm kuruluna da taşınmıştır.

NKP bilgilendirmesi maddesinde 18 kişi söz aldı ve bilgilendirmede ve yerel/genel NKP değerlendirmelerinde bulundu, Adana ve İzmir NKP bileşenlerinden yazılı olarak gelen öneriler ve değerlendirmeler özetlenerek okundu.

Yerel ve Merkez NKP söylemi üzerinden örgütlenmenin hiyerarşik bir yapılanma gibi göründüğünü, yapıya nükleer karşıtı bütün kesimlerin katılımını sağlayabilecek bir söylem ve program geliştirmemiz gerektiği görüşleri ağırlıklı olarak dile getirildi

NKP kongresinde alınan karar gereği oluşturulan NKP ilkeleri ve NKP çalışma programı komisyonlarının raporları görüşüldü.

NKP ilkeleri konusunda yapılan değerlendirmeler sonrasında NKP’nin gelecek dönem çalışmalarının ve ekteki NKP_ilkeler2012.doc dosyasında tanımlanan NKP çalışma ilkeleri, amacı ve organları çerçevesinde yürütülmesi konusunda ortaklaşıldı.

NKP çalışma programı konusunda komisyonun oluşturduğu Ekim 2012 – Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacakların tanımlandığı taslak metin gelen yazılı ve sözlü önergelerle görüşülerek ekteki NKP_Program2012.doc dosyasındaki program konusunda ortaklaşıldı.

Gündemin son maddesinde NKP yürütme kuruluna;

 • Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen/ DİSK),

 • Çevre Mühendisleri Odası,

 • Elektrik Mühendisleri Odası,

 • Ekoloji Kolektifi,

 • Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED),

 • İstanbul NKP adına Özgür GÜRBÜZ seçildi.

 • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) adına yürütmeye katılımı sağlanacak sendikalar ile görüşülmesi amacıyla yürütme kurulunun görevlendirilmesine karar verildi.


Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top