ADANA NÜKLEER KARŞITI PLATFORM AÇIKLAMASI

Adana Nükleer Karşıtı Platform, Fukuşima Nükleer Felaketinin yıldönümünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.  

62634 17 30 42FUKUŞİMA‘LARA HAYIR!

İki yıl önce bugün, Hiroşima, Nagazaki ve Çernobil‘den sonra bir başka nükleer felaket daha insanlığı tehdit etti.

11 Mart 2011 tarihinde yaşanan deprem sonrası Fukuşima Daiçi Nükleer Enerji Santrali‘nde ortaya çıkan soğutma problemi ve patlama nedeniyle, santralden çevreye tehlikeli boyutlarda radyasyon salındı. İlk önce Japon halkının içtiği su, soluduğu hava, üzerinde yaşadığı,  beslendiği topraklar ölümcül bir hal aldı ve arkasından radyasyon bulutları tüm dünyada geçtiği her yerdeki yaşamı etkiledi.

Önceki felaketlerde olduğu gibi, Fukuşima  felaketi de;

Nükleer enerjinin en tehlikeli, en kirli ve en kabul edilemez enerji üretim biçimi olduğunu ve hala nükleer enerjiyi savunmaya devam eden çevrelerin söylediği yalanları ve çarpıtmaları bir kez daha ortaya koydu,

Fukuşima‘nın ikinci yılında Japon hükümetinin ve santralı işleten Tepco şirketinin kazayı örtbas etme çabalarıyla ilgili yeni kanıtlar ortaya çıkmaya devam etmesi, nükleer enerjinin demokrasiyle ne kadar çeliştiğini, nükleercilerin nasıl, kazaları ve kazaların ölümcül sonuçlarını halktan gizleyerek varlıklarını sürdürmeye çalıştıklarını bir kez daha kanıtladı,

Bütün bu yaşananlar ileri teknoloji ülkesi olarak bilinen Japonya‘nın bile, bir nükleer kazaya karşı çaresiz kaldığını göstermekle kalmıyor, nükleer enerjiye sahip bütün ülkelerde hükümetlerin şeffaflıktan uzak olduklarını ve nükleerci şirketlerin çıkarları için gerçekleri gizleyerek halk sağlığını hiçe saydıklarını kanıtlıyor. Kazanın sonuçlarını gizleyen Japon yetkililer de, Türkiye‘de Çernobil kazasından sonra radyasyonlu çayları halka içirmekte bir sakınca görmeyen hükümet yetkililerinden farklı değillerdi.

İnsan eliyle yaratılan felaketler listesinde birinci sırada yer alan nükleer felaketler gibi Fukuşima‘da da yaşananlar kader değil, kaza değil cinayetti. Nükleer santraller var oldukça kaza görünümlü cinayetler yaşanmaya devam edecektir.

Biz biliyoruz ki; nükleer santraller her zaman nükleer tehlike potansiyeli taşımakta, nedeni ne olursa olsun, yapımında, işletilmesinde, atıkların depolanmasında ve sökümünde yapılacak en küçük bir hata, telafisinin mümkün olmayacağı sonuçlara yol açar.

Gelişmiş ülkeler enerjide nükleere bağımlılık oranını hızla aşağıya çekip, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelirken, işlevini tamamlamış enerji teknolojilerini de geri bıraktırılmış çevre ülkelere aktarmaktadırlar. Nükleer enerji santralları da bunlardan biridir.

Ülkemiz rüzgar, güneş, jeotermal, biyogaz, hidrojen vs. gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından son derece şanslıdır. Siyasal iktidar bu konuda ARGE çalışmalarına yoğunlaşacağına, nükleer santral yapmak için devletler arası anlaşma yaptı.

Nükleer enerji söylenildiği gibi ucuz değildir; hem kurulum hem üretim-işletim hem de güvenlik maliyetleri çok yüksektir.

Nükleer enerji temiz ve güvenli değildir; bu nedenle dünyada pek çok ülke nükleer enerjiyi terk etmektedir, güvenlik ve özellikle atık sorununu çözememişlerdir. Dünyanın henüz hiçbir bölgesinde nükleer atıkların saklanması için lisanslı bir depolama alanı bulunmamaktadır. Bu atıklar yüksek ek maliyet getirmesinin yanında, yaşam ve çevre açısından çok büyük bir tehdittir. Türkiye‘yi ve dünyayı yeni facialara sürüklemeye, nükleer lobilerin pazarı-çöplüğü yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Öyleyse bu kara bulutları çağırmanın anlamı ne?

Enerji politikalarında geçmişten bu yana yaşanan yanlışlara bir yenisini eklemek isteyen AKP, her ne kadar nükleer santralın enerji ihtiyacından kaynaklı olduğunu savunsa da, nükleer enerji santralları  siyasi bir tercih olarak dayatılmaktadır, bu da ülkemiz tarihine düşmüş kara bir leke olarak anılacaktır.

Bilimsel veriler ve toplumsal duyarlılıklarla hareket eden kurumlarla bir araya geldiğimiz Nükleer Karşıtı Platform (NKP), üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle halkımızı aydınlatmak amacıyla resmi yalanları değil, gerçekleri daima sunacaktır. Nükleer santral çılgınlığına karşı doğayı ve insan yaşamını kararlılıkla savunacak, ülkemizin nükleer çöplük haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.

ADANA NÜKLEER KARŞITI PLATFORM 

 

 


Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top